19 februari 2016

F3 Snow Technologies och FMTP Power vann Nordeas resestipendium 2016

Vinnare_Nordeas_resestipendium

Bild från vänster: Per Svensson, Nordea, Jonas Henriksson, F3 Snow Technologies, Romain Douib, FMTP Power, och Johan Cederholm, Nordea.

F3 Snow Technologies, Rimbo, och FMTP Power från Uppsala har tilldelats Nordeas resestipendium. De två stipendierna på 25 000 kronor vardera delas årligen ut till två UIC-bolag och är öronmärkta för en affärsresa som gagnar företagets utveckling och tillväxt.

Priset delades ut av Uppsala Innovation Centres partner Nordea i samband med UICs årliga julgransplundring den 14 januari, som samlade cirka 110 företagare och representanter från näringsliv, samhälle och universitet.

“Att tidigt knyta internationella kontakter är ofta avgörande för ett företags utveckling och överlevnad. Resor är dessvärre ofta kostsamma och det kan vara svårt för unga företag att avsätta medel för denna typ av affärsresor. Nordeas resestipendier ges därför till UIC-bolag som står inför en affärsresa som kan vara nyckeln till företagets framgångar.”
Anders Nordström, UIC och stipendiejuryns ordförande.

F3 Snow Technologies, Rimbo, utvecklar nästa generations snötillverkningsutrustning, som kan garantera snötillgång oavsett rådande väder- och temperaturförhållanden året runt. Företaget kommer att resa till Danmark för att bland annat genomföra ett så kallat proof-of-concept. Resultatet av detta acceptanstest kommer att ligga till grund för kommande försäljning.

FMTP Power, Uppsala, säljer produkter och tjänster som syftar till att förbättra elnätet. Företaget har bland annat utvecklat en bärbar testutrustning som överbryggar gapet mellan digitala Smart Grid-nätverk och traditionella elkraftapplikationer. FMTP Power kommer att resa till USA för att presentera företaget på konferenser samt träffa existerande och framtida kunder och distributörer.

“Vi vill gärna kunna göra det möjligt för morgondagens tillväxtföretag att knyta viktiga kontakter internationellt. Som partner till UIC kan vi genom Nordeas resestipendium ge två spännande bolag ett tillskott, som gör det möjligt för dem att genomföra en avgörande affärsresa.”
Per Svensson, kontorschef på Nordea Bank