19 februari 2016

Freelway växlar upp med Sörmlandsfondens investering

Tobias_Forngren_Freelway_low

Tobias Forngren, Freelway

Sörmlandsfonden och två affärsänglar tillhörande Sörmlandsfondens affärsängelnätverk har investerat i cleantechbolaget Freelway i form av ägarkapital.

“Detta ger oss möjlighet att lansera vår samordningstjänst Freelway HIT som hjälper organisationer att göra sina transporter hållbara. Dessutom tillförs bolaget ny viktig kompetens.”
Tobias Forngren, Freelway

Freelway utvecklar och driver digitala plattformar för samordning av transporter som skapar värden inom ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Freelway HIT är en helt ny tjänst som står inför lansering. Den innebär att anställda i större organisationer, till exempel kommuner, får ett digitalt verktyg att hjälpa varandra med både varu- och persontransporter.

Verktyget ger en överblick över de interna transportflödena och skapar dessutom sociala värden genom att de anställda hjälps åt inom och över enhetsgränser och kan till exempel samåka till och från jobb och möten. Tjänsten genererar även enkla nyckeltal för miljö och ekonomiska besparingar, både på avdelningsnivå och organisatorisk.

Bolaget grundades år 2014 och under samma år lanserades den publika samordningstjänsten Freelway GO, transport av varor mellan, i första hand, privatpersoner. Bolaget har sitt säte i Strängnäs.

Sörmlandsfonden gör genom Freelway en spännande investering i ett startup-bolag med stort hållbarhetsfokus, där användarna av tjänsten minskar sina koldioxidutsläpp.

“Freelway är Sörmlandsfondens sjunde investering, varav den femte i år. Bolaget har en modern och skalbar affärsidé samt ett starkt team, vilket är en bra grund för investering i tillväxtbolag.”
Thomas Karlsson, vd för Sörmlandsfonden

Freelway har fått stöd i sin affärsutveckling genom Uppsala Innovation Centres program UIC Business Agile och UIC Business Prep.