22 mars 2016

Henrik Nordlindh ny vd för Kontigo Care

Kontigo_Care

Kontigo Cares styrelse har beslutat att utse Henrik Nordlindh till ny vd för Kontigo Care AB. Henrik Nordlindh tillträder sin anställning den 16 maj 2016 och efterträder Kontigo Cares grundare Daniel Benitez som har lett företaget sedan starten 2013.

– Jag ser fram emot att tillsammans med högt kompetenta medarbetare få driva utvecklingen av Kontigo Care till att bli den ledande leverantören av mobila lösningar för beroendevård. De senaste åren har en stabil grund byggts genom innovativ produktutveckling och rekrytering av spetskompetens. Företaget går nu in i en mer kommersiell fas och jag bedömer marknadsförutsättningarna som mycket goda för betydande framgångar, säger Henrik Nordlindh.

Henrik Nordlindh kommer närmast från en tjänst som vd på Ellman Produkter AB, ett företag som distribuerar medicintekniska och dentala produkter. Dessförinnan har Henrik haft ett flertal ledande befattningar inom internationell marknadsföring och försäljning.

– Vi är mycket nöjda över att ha rekryterat Henrik Nordlindh till Kontigo Care. Efter drygt två år av fokus på produktutveckling och lansering av TripleA befinner sig Kontigo Care i en fas där fokus ligger på vidareutveckling, försäljningstillväxt och lönsamhet. Henriks erfarenhet av ledarskap, resultatorientering och bakgrund från svensk och internationell affärsutveckling kommer att leda Kontigo Care till de högt uppsatta målen och positionera bolagets produkter inom framtidens beroendevård, säger Rune Löderup, styrelseordförande i Kontigo Care.

Daniel Benitez kommer fortsätta att ha en aktiv roll i Kontigo Care och kommer huvudsakligen att arbeta med affärsutveckling, media och ägarfrågor.

Kontigo Care får avancerat affärsutvecklingsstöd genom UICs program UIC Business Accelerator.

För mer information, kontakta:
Daniel Benitez, vd
Kontigo Care
Telefon: 0708-73 88 88
E-post: daniel.benitez@kontigocare.com

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets främsta företagsinkubatorer och har rankats av UBI Global som världens 10:e bästa, och Europas 5:e bästa, företagsinkubator med universitetskoppling. UIC stödjer entreprenörer, forskare, innovatörer och företagare i arbetet med att kommersialisera sina idéer och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och verktyg till innovativa projekt och tillväxtföretag som vill utvecklas, skala upp och nå en internationell marknad. Syftet är att påskynda tiden till marknad samt minska riskerna i tidiga och avgörande skeden. UIC tar inga ägarandelar och vänder sig till projekt och bolag inom alla branscher, exempelvis life science, ICT och teknik. Målsättningen är att bidra till att fler livskraftiga tillväxtföretag med hög överlevnadsgrad utvecklas. UIC-modellen innefattar bland annat fem programsteg och 70 handplockade affärscoacher från näringslivet som vägleder bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. uic.se