30 mars 2016

USA beviljar Airwatergreen patent för ny fukthanteringsteknologi

Airwatergreen

Den amerikanska patentmyndigheten beviljar Airwatergreen ett brett och grundläggande patent för kondenseringsteknologin Varmkondensering, en ny metod för att kondensera ånga till flytande vatten. Godkännandet innebär att marknaden för Airwatergreens produkter för effektiv fukthantering och luftbehandling nu öppnas upp i USA.

Airwatergreens fukthanteringsteknik Varmkondensering finns idag tillgänglig på den svenska marknaden genom avfuktarserien FLEX, en portabel avfuktare som har öppnat nya möjligheter att kondensavfukta effektivt i såväl låga som höga temperaturer. Nu öppnas marknaden upp för Airwatergreens produkter i USA, kort efter att Airwatergreens patent beviljats även för den kinesiska marknaden i februari.

FLEX har efter sin lansering 2015 snabbt blivit populär inom framförallt kyrkor och VA-industrin då den effektivt kondenserar fukt i låga temperaturer. Detta skapar möjligheter att energieffektivisera byggnader genom att minska uppvärmningen och spara energi.

Även fjärrvärmeindustrin har fått upp ögonen för tekniken men där är anledningen teknikens förmåga att kondensera fukt i höga temperaturer. Industrin har länge dragits med fukthanteringsproblem i de ledningsnät som finns under marken i många städer. Detta orsakar årligen stora skador på näten med höga renoveringskostnader som följd.

Det amerikanska patentet passar tidsmässigt mycket bra in i Airwatergreens expansionsplaner.

– Patentet ger Airwatergreen ett mycket bra utgångsläge i USA. Det kommer även att göra det lättare att hitta bra partner. Den amerikanska marknaden är en av världens största marknader och den enskilt viktigaste ur ett strategiskt perspektiv, säger vd Jonas Wamstad.

Airwatergreens teknologi Varmkondensering kan beskrivas som en vidareutveckling av klassisk sorptionsavfuktning som utvecklades på 1950-talet. Idag är kraven på miljö- och energieffektivitet betydligt högre. Varmkondensering halverar energianvändningen jämfört med sorptionsavfuktning under 20 grader Celsius enligt en SP-studie från december 2013 och den fungerar även i ett bredare temperaturintervall.

Airwatergreen har fått avancerat affärsutvecklingsstöd genom företagsinkubatorn Uppsala Innovation Centre och ingår idag i UIC Alumni.

För mer information kontakta:
Jonas Wamstad, vd
Tel: 0708-67 11 38
E-post: jonas.wamstad@airwatergreen.com

Om Airwatergreen
Airwatergreen är ett svenskt innovationsbolag inom luftbehandling. Bolaget utvecklar teknologi och produkter som idag hjälper fastighetsförvaltare och ägare av ledningsnät att spara drift- och underhållskostnader samt att förlänga livslängden på utrustning och investeringar. Bolagets mål är att bli världsledande inom luftbehandling. Läs mer på https://airwatergreen.com

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets främsta företagsinkubatorer och har rankats av UBI Global som världens 10:e bästa, och Europas 5:e bästa, företagsinkubator med universitetskoppling. UIC stödjer entreprenörer, forskare, innovatörer och företagare i arbetet med att kommersialisera sina idéer och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och verktyg till innovativa projekt och tillväxtföretag som vill utvecklas, skala upp och nå en internationell marknad. Syftet är att påskynda tiden till marknad samt minska riskerna i tidiga och avgörande skeden. UIC tar inga ägarandelar och vänder sig till projekt och bolag inom alla branscher, exempelvis life science, ICT och teknik. Målsättningen är att bidra till att fler livskraftiga tillväxtföretag med hög överlevnadsgrad utvecklas. UIC-modellen innefattar bland annat fem programsteg och 70 handplockade affärscoacher från näringslivet som vägleder bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. uic.se