6 april 2016

Janne Wallenius utsedd till en av Sveriges 10 mest innovativa entreprenörer

Janne Wallenius, Blykalla Reaktorer Stockholm

Janne Wallenius, Blykalla Reaktorer Stockholm

Stiftelsen ÅForsk har tillsammans med branschorganisationen Swedish Incubators & Science Parks, SISP, utsett Sveriges 10 mest innovativa entreprenörer 2016. UIC-företagaren Janne Wallenius på Blykalla Reaktorer Stockholm var en av vinnarna som i går tilldelades ÅForsk entreprenörsstipendium om 200 000 kronor vardera vid Sveriges Innovationsriksdag i Åre. 

Det är för andra året i rad som stiftelsen ÅForsk tillsammans med Swedish Incubators & Science Parks i går utsåg Sveriges 10 mest innovativa entreprenörer som fick ta emot ÅForsk stipendium om 200 000 kronor. En av vinnarna var Janne Wallenius, professor i reaktorfysik på Kungliga Tekniska Högskolan samt vd och medgrundare av UIC-bolaget Blykalla Reaktorer Stockholm, även kallat LeadCold.

Företaget bildades 2013 och utvecklar små blykylda kärnkraftverk för produktion av el och värme i arktiska regioner. Diesel är i dag det enda alternativet för att producera elektricitet för samhällen, gruvor, fartyg och industrier i otillgängliga områden som berg, polarområden, öar, öknar och liknande. Företagets affärsidé är att med små blykylda kärnkraftsreaktorer på ett hållbart, säkert och kostnadseffektivt sätt producera el och värme för tillämpningar där i dag endast fossila energislag är ett alternativ.

Entreprenörerna har nominerats av ledande affärsutvecklare från Sveriges innovationsmiljöer och sedan bedömts av en jury med expertis och erfarenhet inom innovation och affärsutveckling. Entreprenörerna har bedömts utifrån tre kriterier – entreprenöriell drivkraft, affärsidéns potential samt den faktiska skillnaden stipendiet utgör för att entreprenören ska kunna ta sin idé till nästa nivå.

– ÅForsk vill stimulera och göra det möjligt för ambitiösa entreprenörer med drivkraft att ta sina idéer till nästa nivå. ÅForsk entreprenörsstipendium är ett erkännande och ett stöd riktat till entreprenörer med ambition och förmåga att stärka svensk innovationskraft, säger Anders Snell, verkställande ledamot i ÅForsk.

– Sveriges innovationsmiljöer faciliterar många ambitiösa entreprenörer med spjutspetskompetens och innovativa affärsidéer som spelar en betydande roll för Sveriges attraktions- och konkurrenskraft samtidigt bidrar de till att internationalisera och förnya svenskt näringsliv. Affärsutvecklare från hela landet har bidragit till att nominera många talangfulla och kvalificerade kandidater i processen och konkurrensen är omfattande, säger Magnus Lundin, vd på Swedish Incubators & Science Parks.

Se listan på alla vinnare nedan.

Blykalla Reaktorer Stockholm har fått fått stöd i sin affärsutveckling genom Uppsala Innovation Centres affärsutvecklingsprogram UIC Business Prep.

För mer information eller frågor, kontakta:
Janne Wallenius, vd
Blykalla Reaktorer Stockholm/LeadCold
Tel: 070-603 63 06
E-post: janne@leadcold.com
www.leadcold.com

Magnus Lundin, vd
Swedish Incubators & Science Parks
Tel: 070- 970 38 07
E-post: magnus.lundin@sisp.se

Stina Thor, marknads- och kommunikationsansvarig
Uppsala Innovation Centre
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Sveriges 10 mest innovativa entreprenörer 2016 och mottagare av ÅForsk entreprenörsstipendium

 1. Johanna Björklund, Uminova Innovation AB, Umeå universitet
  Affärsidé:
  Smart Video ökar onlineförsäljningen. En molntjänst som driver trafik, främjar omvandling och ökar kundnöjdheten. Produkten är baserad på avancerade algoritmer för analys och bearbetning av digital video.
 2. Mary Hägg, Movexum, Högskolan i Gävle
  Affärsidé:
  MYoroface AB utvecklar och säljer munhanteln IQoro för personer som bl.a. lider av dysfagi, ansiktsförlamning och snarkning. Produkten säljs till sjukvård och privatpersoner. Genom en effektiv och icke invasiv behandling – helt utan biverkningar – som ersätter kirurgi, återfår drabbade sin livskvalité. MYoroface erbjuder även utbildningspaket och arbetsmaterial inom det orofaciala området samt arbetar aktivt med att sätta den största, men mest osynliga funktionsnedsättningen, dysfagi, på kartan.
 3. Pau Mallol, Stockholm Innovation and Growth, Kungliga Tekniska Högskolan
  Affärsidé:
  Inkonova utvecklar drönarsystem och drönarteknik för ett brett spektrum av applikationer. Från brandbekämpning och sök till räddningsuppdrag i gruvor och inspektion av vindkraftverk. Målet ä att öka säkerheten för människor, djur och privat egendom genom användning av drönare samt att minska lidandet vid katastrofer och minska riskerna vid utförandet av farliga arbetsuppgifter.
 4. Michal Stala, Ideon Innovation, Lunds universitet
  Affärsidé:
  Erbjuder hårdvara tillsammans med mjukvara för nästa generations mobila IoT-enheter. Produkten möjliggör själva kommunikationen mellan enheten och internet. Två fördelar gentemot mot vår konkurrenter; lösningen kommer att vara billigare och utvecklingen av systemet sker mycket snabbare. Affärsmodellen bygger på licens- och royaltyavgifter, med en uppfrontkostnad samt ett pris per enhet.
 5. Janne Wallenius, Uppsala Innovation Centre, Kungliga Tekniska Högskolan
  Affärsidé:
  Utveckling, tillverkning och försäljning av små blykylda reaktorer för elproduktion i arktiska samhällen och gruvindustrier. Utveckling och tillverkning av därtill hörande avancerande kärnbränslen.
 6. Daniel Jonsson, Chalmers Ventures, Chalmers Tekniska Högskolan
  Affärsidé:
  Diskbråck är en folksjukdom som orsakar invalidiserande smärta i rygg och ben. Vid långvariga besvär krävs idag operation varvid operationsköer samt rehabilitering efter kirurgi gör återgången till samhället långsam och svår. Genom ny forskning från Sahlgrenska Akademin har man lyckats hitta en lösning på dagens problem. En medicinsk behandling patienten själv kan ta i hemmets trygga vrå, vilket innebär snabbare återhämtning, snabbare återgång till samhället och kortare operationsköer.
 7. Iman Pouya, Serendipity Innovations, Kungliga Tekniska Högskolan
  Affärsidé:
  BrightHT är en sökmotor som bygger på machine learning och algoritmer och har en teknik för att processa klartext som exempelvis ett CV. Tekniken liknar sättet en individ läser ett CV på. BrightHR identifierar textavsnitt som kontaktinformation, utbildning, erfarenhet och kompetens för att förstå individens erfarenhet och de färdigheter som förvärvats under tiden.
 8. Joakim Örneblad, Chalmers Ventures, Chalmers Tekniska Högskola
  Affärsidé:
  Modvion konstruerar modulära vindkraftstorn i kompositmaterial. Lösningen är patentansökt och löser dagens torns primära begränsningar. En del av svaret är det lätta och billiga kompositmaterialet CLT. Vindkraftsverksägare får större avkastning om de bygger högre torn, men konventionella torn kan inte kostnadseffektivt byggas högre än ca 110 meter. Modvion har en effektiv lösning, samtidigt som tornet utgör en effektiv C02-lagring.
 9. Iryna Valyukh, LEAD, Tekniska Högskolan vid Linköpings universitet
  Affärsidé:
  En ny typ av ellipsometer baserad på flytande kristallelement. Ellipsometers används idag inom ett flertal områden som bioteknik, medicin (cancer diganostik) och industri. Denna ellipsometer kommer göra det möjligt att samtidigt mäta rumsliga, spektral och polariserande fördelningar av ljusflödet i realtid och minskar kostnaderna i jämförelse med konventionella ellipsometrar. Idén har godkänts av Forskarpatent i Uppsala AB.
 10. Lars-Börje ”Bulan” Eriksson, Mid Sweden Science Park, Mittuniversitetetet
  Affärsidé:
  VisitInsights är en banbrytande digital tjänst för turism destinationer som skapar bättre gäst upplevelser och ökar destinationers lönsamhet. Genom att samla in och analysera kunddata kan vi i realtid distribuera informationen till våra kunder och därigenom förbättra gästens upplevelse och för företagen minimera risk och kostnader i beslut om produkt- och marknadsföringsinvesteringar.

Om Swedish Incubators & Science Parks
Swedish Incubators & Science Parks – SISP – är den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. SISPs 65 medlemmar driver närmare 80 innovationsmiljöer över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med cirka 72 000 sysselsatta. www.sisp.se

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets främsta företagsinkubatorer och har rankats av UBI Global som världens 10:e bästa, och Europas 5:e bästa, företagsinkubator med universitetskoppling. UIC stödjer entreprenörer, forskare, innovatörer och företagare i arbetet med att kommersialisera sina idéer och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och verktyg till innovativa projekt och tillväxtföretag som vill utvecklas, skala upp och nå en internationell marknad. Syftet är att påskynda tiden till marknad samt minska riskerna i tidiga och avgörande skeden. UIC tar inga ägarandelar och vänder sig till projekt och bolag inom alla branscher, exempelvis life science, ICT och teknik. Målsättningen är att bidra till att fler livskraftiga tillväxtföretag med hög överlevnadsgrad utvecklas. UIC-modellen innefattar bland annat fem programsteg och 70 handplockade affärscoacher från näringslivet som vägleder bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. uic.se