7 april 2016

UIC ordnar Business Startup BootCamp för nyanlända 2016

Lars_Dahlbom_UIC_high

Lars Dahlbom, UIC

Helgen den 23-24 april genomför företagsinkubatorn Uppsala Innovation Centre, UIC, en bootcamp för nyanlända som har en innovativ affärsidé som de vill förverkliga. Under UICs bootcamp får deltagarna arbeta praktiskt med att vässa sin affärsidé, identifiera marknad och kunder samt påbörja arbetet med att testa affärsidén för att verifiera att den håller.

– Genom vår Business Startup BootCamp bidrar vi till att affärsidéer och engagemang som vi vet finns hos många nyanlända i Uppsala län tas till vara och resulterar i fler nya företag. Vi vill också skapa en värdefull och engagerande verksamhet som bidrar till motivation och integration, säger Lars Dahlbom, ansvarig för UICs Business Startup BootCamp.

Under helgen den 23-24 april kommer deltagarna att arbeta praktiskt med att utveckla sin affärsidé samt identifiera kunder och marknad. De kommer då påbörja arbetet med att testa affärsidén mot riktiga kunder för att tidigt vara säkra på att de utvecklar något som marknaden både vill ha och vill betala för.

Initiativet uppskattas av Uppsala kommun, som är en av UICs ägare.

– Nyföretagarandan är stark hos många nyanlända. Genom det här initiativet kan UIC ge verktygen som krävs för att starta ett eget företag. Det ger en snabbare etablering och bidrar till att nya jobb skapas, säger Marlene Burwick, kommunstyrelsens ordförande i Uppsala kommun.

UICs Business Startup BootCamp är kostnadsfritt för deltagarna och hålls på engelska. Det är en komprimerad version av UICs affärsutvecklingsprogram UIC Business Startup som bland annat bygger på Lean startup-metodiken och gör det möjligt att gå från idé till kund på tre månader.

Se inbjudan till Business Startup BootCamp här.

För mer information:
Stina Thor, marknads- och kommunikationsansvarig
Uppsala Innovation Centre
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Marlene Burwick, kommunstyrelsens ordförande
Uppsala kommun
Tel: 018-727 13 34

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets främsta företagsinkubatorer och har rankats av UBI Global som världens 10:e bästa, och Europas 5:e bästa, företagsinkubator med universitetskoppling. UIC stödjer entreprenörer, forskare, innovatörer och företagare i arbetet med att kommersialisera sina idéer och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och verktyg till innovativa projekt och tillväxtföretag som vill utvecklas, skala upp och nå en internationell marknad. Syftet är att påskynda tiden till marknad samt minska riskerna i tidiga och avgörande skeden. UIC tar inga ägarandelar och vänder sig till projekt och bolag inom alla branscher, exempelvis life science, ICT och teknik. Målsättningen är att bidra till att fler livskraftiga tillväxtföretag med hög överlevnadsgrad utvecklas. UIC-modellen innefattar bland annat fem programsteg och 70 handplockade affärscoacher från näringslivet som vägleder bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. uic.se