8 april 2016

UIC intervjuas i sydkoreanska affärstidningen Money Today

160406_Money Today_tryck_Pay for it later-How Sweden Boosts its Startups

Sydkoreanska affärstidningen Money Today har skrivit en artikel om UIC och om hur UIC arbetar för att fler tillväxtföretag ska utvecklas.

Rubriken lyder översatt “Pay for it later: How Sweden Boosts its Startups” och syftar på UICs affärsutvecklingsprogram UIC Business Accelerator där bolagen börjar betala av kostnaden för programmet när det är avslutat, det vill säga efter cirka två år.

Money Today uppmärksammar bland annat UICs rankning som världens 10:e bästa, och Europas 5:e bästa, företagsinkubator med universitetskoppling. De skriver också om hur UIC bidrar till bolagens utveckling genom affärsutvecklingsprogram, UIC-partner inom näringslivet och ett nätverk av 70 affärscoacher på ledande poster i näringslivet som vägleder bolagen tillsammans med UIC.

Läs hela artikeln här: Pay for it later: How Sweden Boosts its Startups

Money Today är Sydkoreas tredje största dagliga affärstidning, motsvarande Financial Times, och är ledande affärstidningen online.

För mer information:
Stina Thor, marknads- och kommunikationsansvarig
Uppsala Innovation Centre
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets främsta företagsinkubatorer och har rankats av UBI Global som världens 10:e bästa, och Europas 5:e bästa, företagsinkubator med universitetskoppling. UIC stödjer entreprenörer, forskare, innovatörer och företagare i arbetet med att kommersialisera sina idéer och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och verktyg till innovativa projekt och tillväxtföretag som vill utvecklas, skala upp och nå en internationell marknad. Syftet är att påskynda tiden till marknad samt minska riskerna i tidiga och avgörande skeden. UIC tar inga ägarandelar och vänder sig till projekt och bolag inom alla branscher, exempelvis life science, ICT och teknik. Målsättningen är att bidra till att fler livskraftiga tillväxtföretag med hög överlevnadsgrad utvecklas. UIC-modellen innefattar bland annat fem programsteg och 70 handplockade affärscoacher från näringslivet som vägleder bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. uic.se