13 april 2016

Airwatergreen är ett av Sveriges 33 hetaste teknikbolag

Airwatergreen_33-listan

Airwatergreen från vänster: Fredrik Tunberg, Jonas Högström, Jonas Wamstad, Fredrik Edström och Per Dahlbäck.

Airwatergreen är ett av Sveriges 33 hetaste teknikbolag enligt tidningarna NyTeknik och Affärsvärlden. Utnämningen offentliggjordes i samband med att ”33-listan” presenterades under tisdagskvällen, en årligt återkommande gallring av Sveriges heta unga teknikbolag.

Uppsalabaserade Airwatergreen har valts ut som ett av Sveriges 33 hetaste teknikbolag, och listades igår på den så kallade 33-listan. Juryn bestod av redaktionerna på tidningarna NyTeknik och Affärsvärlden.

Airwatergreen är ett svenskt innovationsbolag inom luftbehandling. Bolaget har utvecklat en ny teknik för att kondensera fukt ur luft på ett helt nytt sätt där energieffektiviteten är oberoende av lufttemperatur. Tekniken har nyligen patenterats i USA, Kina och Ryssland. Airwatergreens teknik skapar en rad nya möjligheter för fastighetsförvaltare och ägare av ledningsnät att spara kostnader för drift och underhåll genom att minska uppvärmningen och effektivisera luftbehandlingen.

Tekniken har redan nått kunderna i form av bolagets första produktserie FLEX, en kondenserande avfuktare som möjliggör stora sänkningar av uppvärmning i olika typer av byggnader. FLEX har på kort tid blivit populär inom bland annat kyrkovärlden och VA-industrin, som båda har stora fastighetsbestånd där man har möjlighet att sänka temperaturen för att spara energi. FLEX är mycket lättinstallerad och den sparade energimängden får snabbt stor effekt på kundens energiräkning.

Airwatergreen har fått avancerat affärsutvecklingsstöd genom företagsinkubatorn Uppsala Innovation Centre och ingår i dag i UIC Alumni.

Bild från vänster: Fredrik Tunberg, Jonas Högström, Jonas Wamstad, Fredrik Edström och Per Dahlbäck.

För mer information kontakta:
Jonas Wamstad, vd
Airwatergreen
Tel: 0708-67 11 38
E-post: jonas.wamstad@airwatergreen.com

Stina Thor, marknads- och kommunikationsansvarig
Uppsala Innovation Centre
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Om Airwatergreen
Airwatergreen är ett svenskt innovationsbolag inom luftbehandling. Bolaget utvecklar teknologi och produkter som hjälper fastighetsförvaltare och ägare av ledningsnät att spara drift- och underhållskostnader samt att förlänga livslängden på utrustning och investeringar. Bolagets mål är att bli världsledande inom luftbehandling. Läs mer på https://airwatergreen.com

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets främsta företagsinkubatorer och har rankats av UBI Global som världens 10:e bästa, och Europas 5:e bästa, företagsinkubator med universitetskoppling. UIC stödjer entreprenörer, forskare, innovatörer och företagare i arbetet med att kommersialisera sina idéer och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och verktyg till innovativa projekt och tillväxtföretag som vill utvecklas, skala upp och nå en internationell marknad. Syftet är att påskynda tiden till marknad samt minska riskerna i tidiga och avgörande skeden. UIC tar inga ägarandelar och vänder sig till projekt och bolag inom alla branscher, exempelvis life science, ICT och teknik. Målsättningen är att bidra till att fler livskraftiga tillväxtföretag med hög överlevnadsgrad utvecklas. UIC-modellen innefattar bland annat fem programsteg och 70 handplockade affärscoacher från näringslivet som vägleder bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. uic.se