21 april 2016

Awapatent ny UIC-partner

Love_Koči_Awapatent

Love Koči, Awapatent

Awapatent är ett av Europas ledande konsultföretag inom immaterialrätt och ny partner till företagsinkubatorn Uppsala Innovation Centre. Med lokalt kontor i Uppsala och ett världsomspännande nätverk kommer Awapatent att erbjuda tillväxtbolagen inom UIC värdefull expertkompetens inom bland annat patentfrågor, varumärken, tvister och andra legala frågor.

Awapatent bildades i Malmö redan 1897 och har i dag 300 medarbetare på 16 kontor i Sverige, Danmark, Tyskland och Kina. Kunderna är både stora och små bolag. Från nystartade enmansbolag till några av världens största bolag som alla, oberoende av storlek och antal år på marknaden, behöver råd och hjälp inom det immaterialrättsliga området.

– Vi ser fram emot att få arbeta tillsammans med UIC-bolagen som är inriktade på att utveckla idéer, tjänster och produkter som är värda att skydda. Med vårt stöd och starka nätverk kan bolagen koncentrera sig på att utveckla sina idéer och sin affär. Vi kan bidra med den kompetens som bolagen behöver inom det immaterialrättsliga området, säger Love Koči, European Patent Attorney, Awapatent Uppsala.

Awapatent har sedan 2013 ett av sina Sverigekontor i Uppsala.

UIC har ett tjugotal partner inom näringslivet som bidrar till UIC-bolagens utveckling genom sin kunskap och kompetens, bland annat i form av seminarier och individuell rådgivning. UICs partner bidrar också till finansieringen av UIC.

För mer information:
Love Koči, European Patent Attorney
Awapatent
Tel: 018-18 59 54
E-post: love.koci@awapatent.com

Stina Thor, marknads- och kommunikationsansvarig
Uppsala Innovation Centre
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Om Awapatent
Awapatent är ett av de ledande konsultföretagen inom immaterialrätt. Bolagets patentkonsulter och varumärkesjurister hjälper kunder att göra affärer av idéer och innovationer. Kunderna finns över hela världen och inkluderar bland annat ägarna till flera av de mest värdefulla varumärkena och patentportföljerna. Awapatent har 300 medarbetare på 16 kontor i Sverige, Danmark, Tyskland och Kina. www.awapatent.com/sv

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets främsta företagsinkubatorer och har rankats av UBI Global som världens 10:e bästa, och Europas 5:e bästa, företagsinkubator med universitetskoppling. UIC stödjer entreprenörer, forskare, innovatörer och företagare i arbetet med att kommersialisera sina idéer och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och verktyg till innovativa projekt och tillväxtföretag som vill utvecklas, skala upp och nå en internationell marknad. Syftet är att påskynda tiden till marknad samt minska riskerna i tidiga och avgörande skeden. UIC tar inga ägarandelar och vänder sig till projekt och bolag inom alla branscher, exempelvis life science, ICT och teknik. Målsättningen är att bidra till att fler livskraftiga tillväxtföretag med hög överlevnadsgrad utvecklas. UIC-modellen innefattar bland annat fem programsteg och 70 handplockade affärscoacher från näringslivet som vägleder bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. uic.se