26 april 2016

Engagerade nyanlända på UICs Business Startup BootCamp

Bootcamp_gruppbild_besk

Från vänster: Maher Baher, Fouad Alhenawie, Rayan Al Molqi, Andreas Wennberg, Nouri Baher, Saad Mushtaq, Yodgorbek Komilov, Francis Awagu, Mayssa Rekhis, Mohammed Alsaud och Lars Dahlbom.
Saknas på bild: Ahmad Alaydi och Katarina Chowra

Under helgen 23-24 april genomförde företagsinkubatorn Uppsala Innovation Centre en Business Startup BootCamp för nyanlända. Tio ambitiösa, idérika och engagerande nyanlända samlades hos UIC för att arbeta praktiskt med att vässa sin affärsidé, identifiera marknad och kunder samt påbörja arbetet med att testa affärsidén.

Det var många intressanta affärsidéer som presenterades och som kan resultera i nya spännande företag.IMG_3114

– In these two intensive workshop days, I have learned so much. UIC’s business advisors gave us relevant information and questions that either let your imaginary idea break on the rock of reality or step forward on the road of success. I recommend that everyone who wants to start a successful business attend their business startup program, säger Saad Mushtaq från Irak.

Deltagarna kom från olika delar av världen och har bott i Sverige mellan fem månader och två år. Affärsidéerna varierade från en ny typ av bettingsajt, en cv-plattform som också fungerar som en digital mentor, till olika lösningar som syftar till att förenkla för nyanlända att hitta arbete och komma in i det svenska samhället på ett bra sätt.

– Även om man inte kan få en anställning innan man får arbets- eller uppehållstillstånd, kan man göra mycket värdefullt arbete innan man startar ett bolag. Där kan vi bidra till att personer kan arbeta systematiskt med att utveckla sin affärsidé, som kanske grundar sig på ett problem som de har sett under sin färd till Sverige, som de har uppmärksammat i sin situation som asylsökande eller en verksamhet som man har drivit i sitt hemland och som man tycker behövs här, säger Lars Dahlbom på UIC.

UICs bootcamp leddes av Lars Dahlbom som är ansvarig för UICs affärsutvecklingsprogram UIC Business Startup, UICs affärscoach Katarina Chowra och UIC-företagaren Andreas Wennberg.

För mer information:
Stina Thor, marknads- och kommunikationsansvarig
Uppsala Innovation Centre
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets främsta företagsinkubatorer och har rankats av UBI Global som världens 10:e bästa, och Europas 5:e bästa, företagsinkubator med universitetskoppling. UIC stödjer entreprenörer, forskare, innovatörer och företagare i arbetet med att kommersialisera sina idéer och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och verktyg till innovativa projekt och tillväxtföretag som vill utvecklas, skala upp och nå en internationell marknad. Syftet är att påskynda tiden till marknad samt minska riskerna i tidiga och avgörande skeden. UIC tar inga ägarandelar och vänder sig till projekt och bolag inom alla branscher, exempelvis life science, ICT och teknik. Målsättningen är att bidra till att fler livskraftiga tillväxtföretag med hög överlevnadsgrad utvecklas. UIC-modellen innefattar bland annat fem programsteg och 70 handplockade affärscoacher från näringslivet som vägleder bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. uic.se