29 april 2016

Hallå där… Love Koči på Awapatent

Love_Koči_Awapatent

Love Koči, Awapatent

UIC välkomnar nu Awapatent som ny UIC-partner. Awapatent är Europas ledande konsultföretag inom immaterialrätt och kommer att erbjuda tillväxtbolagen inom UIC värdefull expertkompetens inom bland annat patentfrågor, varumärken, tvister och andra legala frågor.

UIC-bolag kan logga in på UICs webbplats för att ta del av Awapatents specialerbjudanden.

Vi har ställt fyra frågor till Love Koči, European Patent Attorney på Awapatent.

Berätta lite kort om Awapatent?
Awapatent är ett av Europas ledande konsultföretag inom immaterialrätt och ny affärspartner till UIC. Awapatent bildades i Malmö redan 1897 och har i dag 300 medarbetare på 16 kontor i Sverige, Danmark, Tyskland och Kina. Kunderna är både stora och små bolag. Från nystartade enmansföretag till några av världens största bolag som alla, oberoende av storlek och antal år på marknaden, behöver råd och hjälp inom det immaterialrättsliga området.

Hur kommer ni att kunna stötta bolagen i UIC?
Med kontor i bland annat Uppsala och Stockholm, samt ett världsomspännande nätverk, kommer Awapatent att erbjuda UIC-bolagen värdefull expertkompetens inom bland annat patentfrågor, varumärken, tvister och andra legala frågor.

Vilka är de vanligaste utmaningarna ni möter hos tidiga tillväxtbolag?
Tidiga tillväxtbolag behöver ofta rådgivning inom IP, eftersom deras fokus ofta har legat på teknikutveckling. IP är dock mycket viktigt då detta mycket väl kan bli deras viktigaste och mest värdefulla tillgång.

Vad har du för förväntningar på partnerskapet med UIC?
Jag hoppas att vi på Awapatent kan hjälpa många spännande UIC-företag att växa med IP som verktyg.