29 april 2016

Talman Urban Ahlin på besök

Urban_Ahlin_talman

Riksdagens talman Urban Ahlin

I mars besökte riksdagens talman Urban Ahlin Uppsala för en studiedag med fokus på innovation och tillväxt. På agendan fanns också ett möte med bland andra UIC.

Besöket arrangerades av STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Länsstyrelsen i Uppsala län och Handelskammaren. Talmannen presenterades för fem spännande tillväxtföretag som har Uppsala som bas men verkar i en internationell miljö, bland andra UICs alumnbolag Airwatergreen och tidigare UIC-bolaget Vegafish.

Uppsala läns landshövding Peter Egardt, som är ordförande i STUNS, stod sedan värd för en arbetsmiddag på Uppsala slott där UICs vd Per Bengtsson var moderator. Deltagarna diskuterade Sveriges innovationskraft och näringslivsförutsättningar samt Uppsala innovationssystems möjligheter att bidra till tillväxt.

– Innovation, tillväxt och samverkan mellan olika aktörer är viktiga framtidsfrågor. Uppsala visade upp goda exempel på hur samarbete och gemensamma insatser ger resultat, sa Urban Ahlin efter besöket.

– Det är utmärkt att vi har kunnat visa upp det innovativa Uppsala län för talmannen. Han har goda skäl att bli imponerad av vad som åstadkoms i länet, liksom av de även internationellt sett imponerande resultat som åstadkoms av UIC och dess bolag. Liksom av STUNS med över 30 år på nacken. Något liknande finns ingen annanstans i Sverige, säger landshövding Peter Egardt.