29 april 2016

Wallenius en av Sveriges 10 mest innovativa entreprenörer

Janne Wallenius, Blykalla Reaktorer Stockholm

Janne Wallenius, Blykalla Reaktorer Stockholm

Stiftelsen ÅForsk har tillsammans med branschorganisationen Swedish Incubators & Science Parks, SISP, utsett Sveriges 10 mest innovativa entreprenörer 2016. UIC-företagaren Janne Wallenius på Blykalla Reaktorer Stockholm var en av vinnarna som i går tilldelades ÅForsk entreprenörsstipendium om 200 000 kronor vardera vid Sveriges Innovationsriksdag i Åre. 

Det är för andra året i rad som stiftelsen ÅForsk tillsammans med Swedish Incubators & Science Parks i går utsåg Sveriges 10 mest innovativa entreprenörer som fick ta emot ÅForsk stipendium om 200 000 kronor. En av vinnarna var Janne Wallenius, professor i reaktorfysik på Kungliga Tekniska Högskolan samt vd och medgrundare av UIC-bolaget Blykalla Reaktorer Stockholm, även kallat LeadCold.

Företaget bildades 2013 och utvecklar små blykylda kärnkraftverk för produktion av el och värme i arktiska regioner. Diesel är i dag det enda alternativet för att producera elektricitet för samhällen, gruvor, fartyg och industrier i otillgängliga områden som berg, polarområden, öar, öknar och liknande. Företagets affärsidé är att med små blykylda kärnkraftsreaktorer på ett hållbart, säkert och kostnadseffektivt sätt producera el och värme för tillämpningar där i dag endast fossila energislag är ett alternativ.

Entreprenörerna har nominerats av ledande affärsutvecklare från Sveriges innovationsmiljöer och sedan bedömts av en jury med expertis och erfarenhet inom innovation och affärsutveckling. Entreprenörerna har bedömts utifrån tre kriterier – entreprenöriell drivkraft, affärsidéns potential samt den faktiska skillnaden stipendiet utgör för att entreprenören ska kunna ta sin idé till nästa nivå.

– ÅForsk vill stimulera och göra det möjligt för ambitiösa entreprenörer med drivkraft att ta sina idéer till nästa nivå. ÅForsk entreprenörsstipendium är ett erkännande och ett stöd riktat till entreprenörer med ambition och förmåga att stärka svensk innovationskraft, säger Anders Snell, verkställande ledamot i ÅForsk.

– Sveriges innovationsmiljöer faciliterar många ambitiösa entreprenörer med spjutspetskompetens och innovativa affärsidéer som spelar en betydande roll för Sveriges attraktions- och konkurrenskraft samtidigt bidrar de till att internationalisera och förnya svenskt näringsliv. Affärsutvecklare från hela landet har bidragit till att nominera många talangfulla och kvalificerade kandidater i processen och konkurrensen är omfattande, säger Magnus Lundin, vd på Swedish Incubators & Science Parks.

Blykalla Reaktorer Stockholm har fått fått stöd i sin affärsutveckling genom UICs affärsutvecklingsprogram UIC Business Prep.