4 maj 2016

Fem UIC-bolag får totalt 3 mkr från Vinnova

Vinnova_RGB_ram

UIC-bolagen Noviga Research, Airwatergreen, Denator, Featherway Robotics samt det tidigare UIC-bolaget Chemnotia stärker nu kassan genom finansiering från Vinnova.

Genom utlysningen Innovationsprojekt i företag finansierar Vinnova totalt 84 innovativa forsknings- och utvecklingsprojekt i tidiga skeden med 65 miljoner kronor. Av dessa går cirka 3,1 miljoner kronor till UIC-bolag och tidigare UIC-bolag i Uppsala län och Stockholms län.

Noviga Research, Stockholms län, får 500 000 kronor för ny behandling för resistent äggstockscancer.

Chemnotia, Stockholms län, får 500 000 kronor för kostnadseffektiv tillverkning av peptidläkemedel.

Airwatergreen, Uppsala län, får 950 000 kronor för effektivare kylmetod för luft, som kan drivas av både el och värme, och som inte är beroende av en extern vattenkälla.

Denator, Uppsala län, får 680 000 kronor för instrument för bevarande av labila biomarkörer i helblod.

Featherway Robotics, Uppsala län, får 488 000 kronor för konceptvalidering av lättviktsrobot med innovativ fotonisk kolfiberkonstruktion för unikt kompakt och flexibel automation.

Se Vinnovas pressmeddelande här.


För mer information:
Stina Thor, marknads- och kommunikationsansvarig
Uppsala Innovation Centre
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se


Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets främsta företagsinkubatorer och har rankats av UBI Global som världens 10:e bästa, och Europas 5:e bästa, företagsinkubator med universitetskoppling. UIC stödjer entreprenörer, forskare, innovatörer och företagare i arbetet med att kommersialisera sina idéer och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och verktyg till innovativa projekt och tillväxtföretag som vill utvecklas, skala upp och nå en internationell marknad. Syftet är att påskynda tiden till marknad samt minska riskerna i tidiga och avgörande skeden. UIC tar inga ägarandelar och vänder sig till projekt och bolag inom alla branscher, exempelvis life science, ICT och teknik. Målsättningen är att bidra till att fler livskraftiga tillväxtföretag med hög överlevnadsgrad utvecklas. UIC-modellen innefattar bland annat fem programsteg och 70 handplockade affärscoacher från näringslivet som vägleder bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. uic.se