19 maj 2016

Bertil Ahlqvist förstärker UIC Södertälje

Bertil Ahlqvist på UIC Södertälje

Bertil Ahlqvist på UIC Södertälje

Företagsinkubatorn Uppsala Innovation Centre förstärker nu sin verksamhet i Södertälje med Bertil Ahlqvist som affärsutvecklare och kontaktperson för tillväxtföretag i kommunen.

Bertil Ahlqvist kommer att vara kontaktperson för nya och befintliga tillväxtbolag inom UIC tillsammans med Anders Nordström, som är ansvarig för UIC Södertälje.

Bertil har cirka 20 års erfarenhet från läkemedels- och biotechindustrin och har även gedigen kunskap om affärsutveckling samt uppstart av nya innovativa bolag. Han har också ett brett kontaktnät inom Södertäljes näringsliv.

Som affärsutvecklare på UIC Södertälje kommer Bertil att dela med sig av sin erfarenhet från ledande positioner inom marknadsföring, försäljning, ledarskap och affärsutveckling både i stora och små bolag, nationellt såväl som internationellt, exempelvis BioArctic Neuroscience, Orexo och AstraZeneca.

Parallellt med uppdraget på UIC Södertälje arbetar Bertil som verksamhetschef inom Friluftsfrämjandet Region Mälardalen, en region med över 50 lokalavdelningar och 34 000 medlemmar.

För mer information:
Bertil Ahlqvist, Business Development Advisor
UIC Södertälje
Tel: 073-071 54 97
E-post: bertil.ahlqvist@uic.se

Stina Thor, Marketing & Communications Manager
Uppsala Innovation Centre
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets främsta företagsinkubatorer och har rankats av UBI Global som världens 10:e bästa, och Europas 5:e bästa, företagsinkubator med universitetskoppling. UIC stödjer entreprenörer, forskare, innovatörer och företagare i arbetet med att kommersialisera sina idéer och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och verktyg till innovativa projekt och tillväxtföretag som vill utvecklas, skala upp och nå en internationell marknad. Syftet är att påskynda tiden till marknad samt minska riskerna i tidiga och avgörande skeden. UIC tar inga ägarandelar och vänder sig till projekt och bolag inom alla branscher, exempelvis life science, ICT och teknik. Målsättningen är att bidra till att fler livskraftiga tillväxtföretag med hög överlevnadsgrad utvecklas. UIC-modellen innefattar bland annat fem programsteg och 70 handplockade affärscoacher från näringslivet som vägleder bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. uic.se