26 maj 2016

ChromoGenics inviger anläggning för tillverkning av ConverLight dynamiska glas

Bild från vänster: Anders Brännström, Erik Brandsma, Maria Gardfjell, Claes-Göran Granqvist och Thomas Almesjö

Bild från vänster: Anders Brännström, Erik Brandsma, Maria Gardfjell, Claes-Göran Granqvist och Thomas Almesjö

Med gäster från industri och akademi invigde igår ChromoGenics sin nya produktionsanläggning i Uppsala. Den 3 000 m2 stora anläggningen innehåller klimatstabiliserade renrumsanläggningar, produktionslinjer för ConverLight glasslaminat, testanläggningar samt ett centrum för högteknologiska smarta material.

Bland gästerna fanns Energimyndighetens generaldirektör, Erik Brandsma, som formellt invigde anläggningen, samt Professor Claes-Göran Granqvist, en av ChromoGenics grundare som ligger bakom mycket av forskningen inom dynamiska glas.

– Vår nya anläggning som bygger på materialforskning från Ångströmlaboratoriet vid Uppsala Universitet innebär starten på en helt ny industri för hållbara glas, säger ChromoGenics VD, Thomas Almesjö, i sitt tal till åhörarna, där han betonade evenemangets betydelse.

Produktionen har redan börjat med ordrar till skandinaviska arkitekturprojekt, med leverans under 2016. Dessa byggprojekt motsvarar endast en liten del av den potentiella globala efterfrågan från fastighetsbolag, byggbolag och övriga aktörer i glasbranschen.

ConverLight är en flexibel dynamisk glaslösning som ger effektivt solskydd för ökad inomhuskomfort och energieffektivitet. Fönstren anpassas automatiskt eller manuellt till dagsljus och solinstrålning utan att något exteriört solskydd skymmer sikten eller förändrar fasadens uttryck. ChromoGenics unika egenutvecklade elektrokroma teknik styr de optiska egenskaperna och ändrar transparensen från ljusare till mörkare.

Energibesparingen uppnås genom ett minskat behov av luftkonditionering då överskottet av solvärmeinstrålningen kan reduceras med upp till 90 % med dynamisk toning i glaset. ConverLight bidrar till att uppnå kraven i miljöcertifieringar som LEED och BREEAM.

Chromogenics har fått avancerat affärsutvecklingsstöd genom företagsinkubatorn Uppsala Innovation Centre och ingår idag i UIC Alumni.

För ytterligare information, kontakta:
Thomas Almesjö, VD, ChromoGenics,
Tel: +46 18 430 04 50
E-post: info@chromogenics.com

ChromoGenics är en global ledare inom utvecklingen och produktionen av dynamiska glas med kontrollerbara optiska egenskaper. Vår unika egenutvecklade elektrokroma teknik, ConverLight, ger dynamiskt solskydd för ökad inomhuskomfort och energieffektivitet.

ChromoGenics är baserat i Uppsala. Den nuvarande 3 000 m2 stora anläggningen innehåller klimatstabiliserade renrumsanläggningar, produktionslinjer för ConverLight glasslaminat, testanläggningar och ett centrum för högteknologiska smarta material.

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets främsta företagsinkubatorer och har rankats av UBI Global som världens 10:e bästa, och Europas 5:e bästa, företagsinkubator med universitetskoppling. UIC stödjer entreprenörer, forskare, innovatörer och företagare i arbetet med att kommersialisera sina idéer och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och verktyg till innovativa projekt och tillväxtföretag som vill utvecklas, skala upp och nå en internationell marknad. Syftet är att påskynda tiden till marknad samt minska riskerna i tidiga och avgörande skeden. UIC tar inga ägarandelar och vänder sig till projekt och bolag inom alla branscher, exempelvis life science, ICT och teknik. Målsättningen är att bidra till att fler livskraftiga tillväxtföretag med hög överlevnadsgrad utvecklas. UIC-modellen innefattar bland annat fem programsteg och 70 handplockade affärscoacher från näringslivet som vägleder bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. uic.se