13 juni 2016

Boardies ankarlift prisad i Venture Cups Sverigefinal

Boardies ankarlift kategorivinnare i Venture Cups Sverigefinal. Fotograf: Emmy Jonsson

Boardies ankarlift kategorivinnare i Venture Cups Sverigefinal. Fotograf: Emmy Jonsson

Uppsalabolaget Boardie tog sig till Sverigefinalen i tävlingen Venture Cup och vann där kategorin Life science & teknik. Tävlingen ägde rum i torsdags och Boardie fick ta emot en prissumma på 20 000 kronor. Boardie utvecklar en produkt som gör liftfärden i ankarliftar bekvämare för skid- och snowboardåkare.

Venture Cup är Sveriges ledande tävling för de som vill utveckla sin affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. UIC-bolaget Boardie vann kategorin Life science och teknik i Venture Cups Sverigefinal som ägde rum i Göteborg den 9 juni. Sammanlagt tävlade 1 000 affärsidéer och 1 500 entreprenörer i Venture Cup under året.

Boardie utvecklar en komplementprodukt till befintliga skidliftar, vilken ger liftanvändare en bekvämare liftupplevelse, samtidigt som produkten även erbjuder möjlighet till reklamintäkter för skidanläggningen. Företaget drivs av Niclas Stjernberg, Erik Englund och Sanna Grönlund. Erik Englund har utsetts till Årets Uppsalastudent och fick tidigare ta emot ett stipendium på 100 000 kronor från Anders Walls stiftelse.

Under Sverigefinalen delade Venture Cup ut pris till vinnare inom fyra kategorier: Life Science & teknik, Människa & samhälle, Miljö & energi samt Webb, mjukvara & media. Årets totalvinnare i tävlingen blev BuildSafe som belönades med 150 000 kronor.

Boardie har nyttjat mycket av det entreprenörsstöd som kan erbjudas i Uppsalaregionen. De inledde sin bana på Drivhuset. Företaget fick i ett tidigt skede affärs- och IP-rådgivning av UU Innovation som även kunnat bistå med finansiering genom Handelsbankens Innovationsstiftelse och Vinnovas Verifiering för tillväxt 1-program. Boardie genomför i dag UICs affärsutvecklingsprogram UIC Business Prep. Nyligen genomförde UU Holding en investering i Boardie, som också kommit i kontakt med investerare genom Connect Uppsala.

Se Venture Cups pressmeddelande här.

Boardie har fått stöd i sin affärsutveckling genom UICs program UIC Business Lab och deltar i dag i UIC Business Prep.

För mer information
Niclas Stjernberg, vd
Boardie
Tel: 0730-29 22 06
E-post: niclas.stjernberg@boardie.se

Erik Englund
Boardie
Tel: 073-643 96 16
E-post: erik.englund@boardie.se

Stina Thor, marknads- och kommunikationsansvarig
Uppsala Innovation Centre
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Om Venture Cup
Venture Cup är Sveriges ledande tävling för de som vill utveckla sin affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Venture Cup genomför varje år två rikstäckande tävlingar för entreprenörer med syfte att hjälpa med utveckla sin affärsidé och starta företag. Venture Cup är en ideell organisation som bildades i Sverige 1998 av McKinsey & Company och finns idag i hela Norden. Organisationen stöds av Sveriges samtliga stora högskolor och universitet och drivs i samarbete med näringsliv och offentlig sektor. Via en genomtänkt process med handledning och feedback från experter, utbildningar och workshops inspireras och stöttas människor att utveckla sina idéer till framtidens växande tillväxtföretag. Hittills har över 13 000 affärsidéer processats i tävlingen och av dessa har ca 30 procent utvecklats till företag. www.venturecup.se

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets främsta företagsinkubatorer och har rankats av UBI Global som världens 10:e bästa, och Europas 5:e bästa, företagsinkubator med universitetskoppling. UIC stödjer entreprenörer, forskare, innovatörer och företagare i arbetet med att kommersialisera sina idéer och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och verktyg till innovativa projekt och tillväxtföretag som vill utvecklas, skala upp och nå en internationell marknad. Syftet är att påskynda tiden till marknad samt minska riskerna i tidiga och avgörande skeden. UIC tar inga ägarandelar och vänder sig till projekt och bolag inom alla branscher, exempelvis life science, ICT och teknik. Målsättningen är att bidra till att fler livskraftiga tillväxtföretag med hög överlevnadsgrad utvecklas. UIC-modellen innefattar bland annat fem programsteg och 70 handplockade affärscoacher från näringslivet som vägleder bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. uic.se