21 juni 2016

Rekordinvesteringar på 367 mkr i UICs tillväxtföretag 2015

Per Bengtsson_UIC_high_Foto Rikkard Häggbom

Per Bengtsson, vd på UIC. Foto: Rikkard Häggbom

Intresset för tillväxtföretagen inom företagsinkubatorn Uppsala Innovation Centre är stort bland investerare. Under 2015 investerades totalt 367 miljoner kronor i ägarkapital, vilket är en ökning med 35 miljoner kronor jämfört med föregående år. Dessutom ökade andelen bidrag och lån till 124 miljoner kronor från 43 miljoner kronor under 2015. Det visar UICs årsberättelse för 2015 som publiceras i dag.

Under 2015 var intresset bland investerare rekordhögt för tillväxtföretagen i UIC. Investeringar i ägarkapital ökade till 367 miljoner kronor och satsningar genom bidrag och lån ökade till 124 miljoner kronor. Omsättningen i UIC-bolagen var under förra året totalt 356 miljoner kronor. Sedan 2004 har totalt 2,36 miljarder kronor investerats i UIC-bolag.

‒ Det är mycket glädjande att se att våra UIC-bolag attraherat kapital på totalt 491 miljoner kronor under förra året. Merparten av kapitalet är privata investeringar, och det är stenhård konkurrens om kapitalet i våra regioner där det finns många spännande företag. Ändå lyckas många av företagen inom UIC att nå kapital och det är i sig ett bevis på den potential företagen har samt företagarnas drivkraft och uthållighet, säger Per Bengtsson, vd på Uppsala Innovation Centre.

De största branscherna bland UIC-bolagen är life science och ICT som motsvarar 36 respektive 31 procent av företagen inom UIC. Företag inom teknik och miljöteknik står för 12 procent av UIC-bolagen.

Årets starka siffror resulterade i att UICs offentliga “return on investment”, ROI, uppgick till 11 gånger pengarna. Det innebär att UIC-bolag, och alumnbolag som lämnat UIC sedan högst fem år, gav en återbäring till staten med 11 gånger pengarna för varje offentlig krona som satsats i UIC under innevarande år. Den höga återväxlingen är ett resultat av den ökade omsättningen i bolagen och därmed också ökade skatteintäkter från bolagen till staten.

UIC kan också visa att nio av tio bolag alumnbolag är fortsatt aktiva på marknaden efter att ha lämnat företagsinkubatorn.

Några nyckeltal för bolag inom Uppsala Innovation Centre 2015
Nedanstående siffror baseras på 73 projekt och bolag som ingått i UICs affärsutvecklingsprogram under 2015, samt 26 bolag som ingått i UIC Alumni i högst 10 år.

Investeringar
Investeringarna i inkubatorbolagen har under 2015 varit 491 miljoner kronor.

  • 367 miljoner kronor i ägarkapital
  • 124 miljoner kronor i bidrag och lån

Omsättning och resultat
Omsättning under 2015 för bolagen i UIC var 356 miljoner kronor och det ekonomiska nettoresultatet var -213 miljoner kronor. Med nettoresultat menas summan av resultat från vinstgivande bolag och förlustbringande bolag.

Offentlig ROI
Offentlig Return On Investment, ROI, är 11 för Uppsala Innovation Centre. Det vill säga uppväxlingen av den erhållna offentliga finansieringen till UIC i förhållande till skatter och avgifter som UIC-bolag, och alumnbolag återbetalat till staten under 2015. I detta fall 11 gånger.

Antal sysselsatta
586 personer har varit verksamma i UIC-bolagen under 2015.

Skatteintäkter
Ackumulerade skatteintäkter (direkta skatter såsom vinstbeskattning, arbetsgivaravgifter, personalens källskatter och moms) som genererades under 2015 var 129 miljoner kronor.

UIC-bolagens ursprung
UIC-bolagens ursprung har stor bredd. 45 procent av bolagen härstammar från universitet, 28 procent är enskilda innovatörer och entreprenörer, 22 procent av UIC-bolagen kommer från näringslivet och 5 procent kommer från offentlig sektor.

UIC-bolagens branscher
36 procent av UIC-bolagen kommer från life science, 31 procent har en IT-baserad produkt eller tjänst, 12 procent arbetar med idéer inom teknik eller miljöteknik och 21 procent inom övrig industri, till exempel design, säkerhetslösningar etc.

Ladda ner hela årsberättelsen för 2015 i pdf-format.

För mer information:
Stina Thor, marknads- och kommunikationsansvarig
Uppsala Innovation Centre
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets främsta företagsinkubatorer och har rankats av UBI Global som världens 10:e bästa, och Europas 5:e bästa, företagsinkubator med universitetskoppling. UIC stödjer entreprenörer, forskare, innovatörer och företagare i arbetet med att kommersialisera sina idéer och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och verktyg till innovativa projekt och tillväxtföretag som vill utvecklas, skala upp och nå en internationell marknad. Syftet är att påskynda tiden till marknad samt minska riskerna i tidiga och avgörande skeden. UIC tar inga ägarandelar och vänder sig till projekt och bolag inom alla branscher, exempelvis life science, ICT och teknik. Målsättningen är att bidra till att fler livskraftiga tillväxtföretag med hög överlevnadsgrad utvecklas. UIC-modellen innefattar bland annat fem programsteg och 70 handplockade affärscoacher från näringslivet som vägleder bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. uic.se