23 juni 2016

ChromoGenics invigde anläggning för tillverkning av dynamiska glas

Bild från vänster: Anders Brännström, Erik Brandsma, Maria Gardfjell, Claes-Göran Granqvist och Thomas Almesjö

Bild från vänster: Anders Brännström, Erik Brandsma, Maria Gardfjell, Claes-Göran Granqvist och Thomas Almesjö

Energimyndighetens generaldirektör invigde i maj ChromoGenics nya produktionsanläggning. Den 3 000 m2 stora anläggningen innehåller klimatstabiliserade renrumsanläggningar, produktionslinjer för företagets ConverLight glasslaminat, testanläggningar samt ett centrum för högteknologiska smarta material.

Bland gästerna fanns förutom Energimyndighetens generaldirektör Erik Brandsma även Professor Claes-Göran Granqvist, en av ChromoGenics grundare som ligger bakom mycket av forskningen inom dynamiska glas.

– Vår nya anläggning som bygger på materialforskning från Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet innebär starten på en helt ny industri för hållbara glas, säger ChromoGenics vd, Thomas Almesjö, i sitt tal till åhörarna, där han betonade evenemangets betydelse.

Produktionen har redan börjat med ordrar till skandinaviska arkitekturprojekt, med leverans under 2016. Dessa byggprojekt motsvarar endast en liten del av den potentiella globala efterfrågan från fastighetsbolag, byggbolag och övriga aktörer i glasbranschen.

ConverLight är en flexibel dynamisk glaslösning som ger effektivt solskydd för ökad inomhuskomfort och energieffektivitet. Fönstren anpassas automatiskt eller manuellt till dagsljus och solinstrålning utan att något exteriört solskydd skymmer sikten eller förändrar fasadens uttryck. ChromoGenics unika egenutvecklade elektrokroma teknik styr de optiska egenskaperna och ändrar transparensen från ljusare till mörkare.

Energibesparingen uppnås genom ett minskat behov av luftkonditionering då överskottet av solvärmeinstrålningen kan reduceras med upp till 90 % med dynamisk toning i glaset. ConverLight bidrar till att uppnå kraven i miljöcertifieringar som LEED och BREEAM.

Chromogenics har fått avancerat affärsutvecklingsstöd genom UIC och ingår idag i UIC Alumni.