4 juli 2016

Kontigo Care första utvalda bolag att öka tillväxten genom samverkansprojektet Växtzon

Kontigo_EU

Växtzon är ett samverkansprojekt där nio företagsinkubatorer och science parks i östra Mellansverige arbetar tillsammans för att fler innovativa företag i regionen ska kunna uppnå en omsättning på 100 Mkr. Kontigo Care är nu först ut att identifieras som ett av 30 företag med hög potential som ska få tillgodogöra sig de resurser som ställs till förfogande i projektet.

Växtzon finansieras med 38 Mkr från EU:s strukturfond genom Tillväxtverket och pågår till 2018. Målet med projektet är bland annat att fler innovativa företag i regionen ska kunna uppnå en omsättning på 100 Mkr. Ytterligare 29 företag kommer att väljas ut och få tillgång till Växtzon-regionens kompetenser och styrkor med syfte att kraftigt öka företagets tillväxt. Lokalt i Uppsala län drivs Växtzon av företagsinkubatorn Uppsala Innovation Centre som har rankats som världens 10:e bästa, och Europas 5:e bästa, företagsinkubator med universitetskoppling.

”Det är mycket glädjande att Uppsalaföretaget Kontigo Care är utvalt som ett av 30 företag med potential att uppnå en omsättning på 100 Mkr, vilket är det övergripande målet inom Växtzons acceleratorsatsning. Vi ser fram mot att tillsammans med övriga aktörer inom Växtzon bidra till att Kontigo Care får det lyft som krävs för att kraftigt öka tillväxten”, säger Michael Camitz på företagsinkubatorn Uppsala Innovation Centre och projektledare inom Växtzon.

Under hösten 2016 kommer Växtzon bland annat att arrangera en testbädd där fyra kommuner i regionen kommer att få möjlighet att testa och mäta effekterna av en förstärkning av sin öppenvårdsbehandling för alkoholmissbrukare genom Kontigo Cares medicintekniska vårdsystem TripleA. Redan i dag används Kontigo Cares vårdsystem TripleA av fem kommuner och femton privata vårdgivare. Medverkan i Växtzon innebär förstärkta utsikter för Kontigo Care att sprida användningen av TripleA till fler kommuner och landsting. Resultatet av testbädden kommer att vara tillgängligt för övriga kommuner i landet.

”Vi är väldigt stolta över att ha blivit utvalda till Växtzon då det visar på en stor tilltro för TripleA och Kontigo Cares potential. Vi är förväntansfulla över att medverka i de samarbeten som projektet öppnar för, och det nätverk och den kompetens som vi kommer att få ta del av innebär stora möjligheter för oss att exceptionellt kunna öka bolagets tillväxt”, säger Kontigo Cares vd Henrik Nordlindh, i en kommentar.

För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com

Allmänna frågor:
E-post: info@kontigocare.com 
IR- och pressfrågor:
Annika Johansson, IR-ansvarig och bolagsjurist, Kontigo Care AB
Telefon: 46 (0)73 970 85 57, e-post: ir@kontigocare.com

Stina Thor, marknads- och kommunikationsansvarig
Uppsala Innovation Centre
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Om Kontigo Care
Kontigo Care AB har som målsättning att genom innovativa mobila lösningar (mHealth) förbättra beroendevården och minska lidandet för patienter och deras anhöriga. Bolagets första produkt, TripleA, ger en mer kostnadseffektiv och tillgänglig vård för alkoholberoende. Kontigo Care har ambitionen att bygga ett globalt företag med god intjäningsförmåga samtidigt som liv kan räddas, återfall kan förutses samt beroendevården förbättras för såväl beroende som medberoende. Kontigo Care grundades 2013 i Uppsala. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK AB. www.kontigocare.com

Om Växtzon
Växtzon är ett samverkansprojekt i östra Mellansverige där målet är att fler innovativa företag i regionen ska kunna uppnå en omsättning på 100 miljoner kronor. I projektet ingår nio företagsinkubatorer och science parks i Linköping, Uppsala, Eskilstuna, Norrköping, Strängnäs, Västerås och Örebro: Create Business Incubator, Inkubera, Mjärdevi Science Park, Munktell Science Park, Norrköping Science Park, Strängnäs Business Park, Uppsala Innovation Centre, Vreta Kluster och Västerås Science Park. Ambitionen är också att skapa en innovationsfrämjande struktur över regiongränserna, vilket ska komma företagen till nytta oavsett var i östra Mellansverige de är etablerade. Växtzon är ett regionalfondsprojekt finansierat med 38 miljoner kronor från EU:s strukturfond genom Tillväxtverket och pågår till 2018.

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets främsta företagsinkubatorer och har rankats av UBI Global som världens 10:e bästa, och Europas 5:e bästa, företagsinkubator med universitetskoppling. UIC stödjer entreprenörer, forskare, innovatörer och företagare i arbetet med att kommersialisera sina idéer och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och verktyg till innovativa projekt och tillväxtföretag som vill utvecklas, skala upp och nå en internationell marknad. Syftet är att påskynda tiden till marknad samt minska riskerna i tidiga och avgörande skeden. UIC tar inga ägarandelar och vänder sig till projekt och bolag inom alla branscher, exempelvis life science, ICT och teknik. Målsättningen är att bidra till att fler livskraftiga tillväxtföretag med hög överlevnadsgrad utvecklas. UIC-modellen innefattar bland annat fem programsteg och 70 handplockade affärscoacher från näringslivet som vägleder bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. uic.se