8 juli 2016

Sök verifieringsstöd genom UIC

Har du ett UIC-bolag? Eller har du ett tidigt life science-bolag? Finns det tillväxtpotential och hög kunskapshöjd? Behöver ni stöd i arbetet med att verifiera er affärsidé? Nu finns olika verifieringsstöd att söka genom UIC under 2016.

Läs mer här: Sök verifieringsstöd