23 augusti 2016

UIC i samarbete med GE Healthcare i ny BioProcess Innovation Hub

I juni offentliggjorde regeringen sin satsning på BioProcess Innovation Hub som är en ny nationell testbädd för produktion av biologiska läkemedel på GE Healthcares anläggning i Uppsala. Företagsinkubatorn Uppsala Innovation Centre kommer att bli en länk till denna produktionsmiljö för tidiga bolag som vill testa sin produktion i stor skala.

 

Det är väldigt viktigt för oss att skapa och ha en tillgång till en innovationsmiljö, menar Lotta Ljungqvist på GE Healthcare Life Sciences.

Det är väldigt viktigt för oss att skapa och ha en tillgång till en innovationsmiljö, menar Lotta Ljungqvist på GE Healthcare Life Sciences.

100 miljoner kronor investeras av regeringen och Vinnova i GE Healthcares nationella testbädd för biologiska läkemedel, vilket tillkännagavs i samband med en presskonferens i juni. GE Healthcare har ett väl fungerande samarbete med innovationssystemet i Uppsala, vilket nu stärks ytterligare i samband med utvecklingen av BioProcess Innovation Hub där UIC kommer att göra den nya produktionsmiljön tillgänglig för life science-bolag i tidiga skeden.

‒ Det är väldigt viktigt för oss att skapa och ha en tillgång till en innovationsmiljö där vi kan samarbeta både med småföretag och stora industripartners samt med forskare från den akademiska världen. Med sitt imponerande nätverk och kunnande inom life science-sektorn kommer UIC att ha en viktig roll i samarbetet för att identifiera lovande startuppföretag inom teknikutveckling och utveckling av biologiska läkemedel, säger Lotta Ljungqvist, forskningschef på GE Healthcare Life Sciences.

‒ Ungefär 35 procent av tillväxtbolagen inom UIC kommer från life science-sektorn. Vi ser satsningen på en nationell testbädd är otroligt viktig för tidiga företag inom UIC som nu får möjlighet att testa sin produktion av biologiska läkemedel i en storskalig miljö i världsklass. Vi blir en länk in till denna industrialiseringsplattform, och ser fram emot detta samarbete med GE Healthcare, säger Per Bengtsson, vd på Uppsala Innovation Centre.

BioProcess Innovation Hub öppnar i Uppsala 2018. Syftet är att säkra tillväxten i Sveriges teknikutveckling samt utveckling och uppskalning av biologiska läkemedel. Anläggningen kommer också att fungera som en testmiljö för digitalisering av biopharmaindustrin och säkra en långsiktig kompetensförsörjning där studenter möter den senaste tekniken.

För mer information:
Stina Thor, marknads- och kommunikationsansvarig
Uppsala Innovation Centre
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Saara Nordenström, presskontakt GE Healthcare
Tel: 073-868 12 86
E-post: saara.nordenstrom@ge.com

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets främsta företagsinkubatorer och har rankats av UBI Global som världens 10:e bästa, och Europas 5:e bästa, företagsinkubator med universitetskoppling. UIC stödjer entreprenörer, forskare, innovatörer och företagare i arbetet med att kommersialisera sina idéer och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och verktyg till innovativa projekt och tillväxtföretag som vill utvecklas, skala upp och nå en internationell marknad. Syftet är att påskynda tiden till marknad samt minska riskerna i tidiga och avgörande skeden. UIC tar inga ägarandelar och vänder sig till projekt och bolag inom alla branscher, exempelvis life science, ICT och teknik. Målsättningen är att bidra till att fler livskraftiga tillväxtföretag med hög överlevnadsgrad utvecklas. UIC-modellen innefattar bland annat fem programsteg och 70 handplockade affärscoacher från näringslivet som vägleder bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. uic.se