2 september 2016

SKAPA-pris till UIC-bolaget Uttr

Uttr_SKAPA

UIC-företagarna Erik Riddervold Sandberg och Viktor Nordmark vann SKAPA Framtidens Innovatör.

I samband med UIC-dagen i går den 1 september delade Almi Företagspartners vd Bengt-Åke Ljudén ut det regionala SKAPA-priset som går till framstående innovatörer. Priset SKAPA Framtidens Innovatör, med en prischeck på 15 000 kr, tilldelades Erik Riddervold Sandberg och Viktor Nordmark på UIC-bolaget Uttr.

SKAPA är Sveriges största innovationspris och delas ut till minne av Alfred Nobel. Två priser delas ut och i år gick det ena regionala priset, SKAPA Framtidens Innovatör för Uppsala län, till Erik Riddervold Sandberg och Viktor Nordmark på UIC-bolaget Uttr. Företaget har utvecklat en ny effektiv metodik för marknadsundersökningar.

De årliga SKAPA-priserna ges till personer som gjort de mest förtjänstfulla insatserna i respektive län när det gäller nyskapande och kreativitet som kan leda till kommersiella möjligheter i näringslivet eller offentliga organisationer.

De regionala vinnarna går vidare till den nationella finalen som äger rum den 10 november där den totala prissumman är en miljon kronor.

– Det är kanonkul att få det här priset, det känns jättebra att få en bekräftelse på att ens idé är riktigt bra, säger Viktor Nordmark i ett pressmeddelande från Almi Företagspartner i Uppsala.

Årets vinnare av SKAPA Framtidens Innovatör, Uppsala län, Viktor Nordmark och Erik Riddervold Sandberg, Uttr. Prissumma 15 000 kronor.
Viktor och Erik har utvecklat en ny metodik för marknadsundersökningar som effektiviserar svarsinsamling med mera representativa svarsgrupper. Deras enkla och smarta metod skapar större värde för samtliga inblandade parter då undersökningar kan ske snabbare och billigare med större kundflöde och förväntas därför få ett stort kommersiellt genomslag.

SKAPA Utvecklingspris tilldelades Albert Mihranyan, som utvecklat ett lättproducerat och kostnadseffektivt pappersfilter av ren cellulosa som kan avlägsna alla typer av mikroorganismer, ner till minsta virus, från vätska.

Uttr har nyttjat mycket av det entreprenörsstöd som kan erbjudas i Uppsalaregionen, exempelvis genom Drivhuset, UU Innovation, UIC och Connect Uppsala.

Uttr har fått avancerat affärsutvecklingsstöd genom Uppsala Innovation Centre i programmet UIC Business Startup.

För mer information kontakta:
Olle Jonsson, ordförande i Stiftelsen SKAPAs länsjury
Almi Företagspartner Uppsala
Tel: 018-18 52 05

Viktor Nordmark
Uttr
Tel: 073-560 8269
E-post: viktor@uttr.se

Erik Riddervold Sandberg
Uttr
Tel: 076-007 3766
E-post: erik@uttr.se

Stina Thor, marknads- och kommunikationsansvarig
Uppsala Innovation Centre
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Om Stiftelsen SKAPA 
SKAPA är en stiftelse som bildades till minne av Alfred Nobel 1985 och delade ut sitt första pris 1986. Bakom stiftelsen står Stockholmsmässan och Svenska Uppfinnareföreningen med stöd av Almi Företagspartner AB, VINNOVA, Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond och SEB. www.stiftelsenskapa.se

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets främsta företagsinkubatorer och har rankats av UBI Global som världens 10:e bästa, och Europas 5:e bästa, företagsinkubator med universitetskoppling. UIC stödjer entreprenörer, forskare, innovatörer och företagare i arbetet med att kommersialisera sina idéer och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och verktyg till innovativa projekt och tillväxtföretag som vill utvecklas, skala upp och nå en internationell marknad. Syftet är att påskynda tiden till marknad samt minska riskerna i tidiga och avgörande skeden. UIC tar inga ägarandelar och vänder sig till projekt och bolag inom alla branscher, exempelvis life science, ICT och teknik. Målsättningen är att bidra till att fler livskraftiga tillväxtföretag med hög överlevnadsgrad utvecklas. UIC-modellen innefattar bland annat fem programsteg och 70 handplockade affärscoacher från näringslivet som vägleder bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. uic.se