6 september 2016

Animech, PCG och VBN gör exit från UIC

Alumner_2016

Martin Nilsson på VBN Components, Anna Emilsson och Niclas Kreuger på Animech Technologies samt Mats Klaar på PCG Solutions tog emot diplom efter att bolagen gjort exit från UIC och utsetts till UIC alumn.

Animech Technologies, PCG Solutions och VBN Components har tagit ett kliv vidare i bolagets utveckling och gör nu exit från företagsinkubatorn Uppsala Innovation Centre, UIC. De har nu slutfört UICs affärsutvecklingsprogram UIC Business Accelerator och har fått stöd på vägen av UIC och UICs affärscoacher från näringslivet. Bolagen har dessutom utsetts till UIC alumn av UICs styrelse.

UICs nya alumnföretag diplomerades traditionsenligt på UIC-dagen den 1 september som samlade cirka 290 företagare, entreprenörer samt investerare, politiker och aktörer inom näringsliv och universitet.

‒ Vi har haft förmånen att följa Animech Technologies, PCG Solutions och VBN Components i deras företagsutveckling under lång tid. De ligger alla i framkant inom sin bransch och har en spännande framtid i sikte. Som alumnbolag kommer de bland annat att kunna dela med sig av sina erfarenheter till UIC-bolag som är i en tidigare utvecklingsfas, vilket är otroligt värdefullt på många sätt, säger Per Bengtsson, vd på Uppsala Innovation Centre.

Animech Technologies utvecklar 3D-säljverktyg, visuella konfiguratorer och virtual reality-applikationer åt företag med komplexa produkterbjudanden. Företagets kunder är såväl stora internationella företag som GE Healthcare, SKF och Roche Diagnostics, men också B2C-företag som Elfa International och Willab Garden. I dag har Animech Technologies omkring 20 anställda, och befinner sig i en stark expansionsfas.

PCG Solutions utvecklar och marknadsför det webbaserade systemet Viedoc som används för elektronisk datainsamling vid kliniska prövningar över hela världen. PCG Solutions har en bra tillväxttakt, och har fördubblat sin försäljning jämfört med föregående år. Som ett led i bolagets fortsatta satsning håller ett bolag i Kina nu på att etableras.

VBN Components är ett materialföretag som ligger i teknikens framkant och tillverkar nötningståliga metallkomponenter direkt från pulver genom 3D-printning, även kallat additiv tillverkning, friformning. Företaget har vunnit en lång rad priser och säljer nära-färdig-form-komponenter under varumärket Vibenite till företag som behöver metallkomponenter med hög komplexitet och/eller högt nötningsmotstånd. Intresset från verktygstillverkare är stort, och företaget planerar att lansera teknik för 3D-printning i nötningståligt rostfritt stål under 2017.

För mer information kontakta:
Stina Thor, marknads- och kommunikationsansvarig
Uppsala Innovation Centre
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets främsta företagsinkubatorer och har rankats av UBI Global som världens 10:e bästa, och Europas 5:e bästa, företagsinkubator med universitetskoppling. UIC stödjer entreprenörer, forskare, innovatörer och företagare i arbetet med att kommersialisera sina idéer och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och verktyg till innovativa projekt och tillväxtföretag som vill utvecklas, skala upp och nå en internationell marknad. Syftet är att påskynda tiden till marknad samt minska riskerna i tidiga och avgörande skeden. UIC tar inga ägarandelar och vänder sig till projekt och bolag inom alla branscher, exempelvis life science, ICT och teknik. Målsättningen är att bidra till att fler livskraftiga tillväxtföretag med hög överlevnadsgrad utvecklas. UIC-modellen innefattar bland annat fem programsteg och 70 handplockade affärscoacher från näringslivet som vägleder bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. uic.se