13 september 2016

Immuneed tar in 4,3 mkr för satsning inom immunonkologi

immuneed

Tidigare UIC-bolaget Immuneed har tagit in 4,3 miljoner kronor i såddfinansiering för att kunna utveckla sin satsning på immun-onkologiska cancervacciner och växa sin ex vivo service, som med humant helblod kan detektera akuta immunrelaterade biverkningar av biologiska läkemedel.

Immuneed etablerades 2014, med tidig finansiering från Bio-X (Uppsala BIO/Vinnova) och Dutch Technology Foundation STW. Bolaget har nu fått en första såddfinansiering om 4,3 miljoner kronor från privata investerare, Almi Invest och Uppsala University Holding. Finansieringen är ett resultat av ett lovande vaccinprojekt inom immunonkologi och tidiga kunder till bolagets serviceverksamhet. Finansieringen möjliggör en förstärkning av teamet med ytterligare resurser för att driva vaccinprojektet vidare samt att kunna etablera sig i ändamålsenliga lokaler för servicen, som erbjuds till kunder som bedriver utveckling av biologiska läkemedel, enligt ett pressmeddelande från Immuneed.

Bolagets vaccinkandidat kommer från grundaren och bolagets forskningschef Sara Mangsbos postdoktorsarbete vid Leiden University Medical Centre, Nederländerna och från forskning vid Uppsala universitet.

– Det är spännande att nu få växla upp det arbetet vi har startat inom immunonkologi eftersom immunterapier är och kan bli ett ännu viktigare instrument i cancervården framöver. Immunterapier har ju en enorm terapeutisk potential och vi brinner för att patienter ska få tillgång till fler behandlingsalternativ. Vår initiala indikation är prostatacancer. När vi nu har Gunilla Ekström vid rodret som vd har vi också kunnat knyta viktig pre-klinisk och medicinsk kompetens till teamet, säger docent och forskningschef Sara Mangsbo.

Immuneeds vaccinprojekt är ett peptidbaserat vaccin som bygger på en unik patentsökt strategi som både ökar upptag av peptidläkemedel och samtidigt aktiverar patientens immunceller för att dessa i sin tur ska bekämpa cancern. Det primära fokuset är idag prostatacancerpatienter som nyligen fått en diagnos och som karakteriseras som högrisk, men plattformen kan också användas för att utveckla immunstimulerande läkemedel mot andra indikationer.

Se hela pressmeddelandet från Immuneed här

Immuneed har tidigare fått stöd i sin affärsutveckling genom UICs program UIC Business Lab.

För ytterligare information:
Gunilla Ekström, vd
Immuneed
Tel: 0773-354 20 58
E-post: gunilla.ekstrom@immuneed.com

Om Immuneed
Immuneed AB, etablerad 2014, är ett bioteknologibolag som utvecklar en ny generation terapeutiska vaccin, som bygger på ett unikt sätt att transportera peptider in i immunceller. Immuneed tillhandahåller också en service baserad på en helblodsassay, för att tidigt kunna identifiera akuta immunrelaterad biverkningar av biologiska läkemedel. www.immuneed.com

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets främsta företagsinkubatorer och har rankats av UBI Global som världens 10:e bästa, och Europas 5:e bästa, företagsinkubator med universitetskoppling. UIC stödjer entreprenörer, forskare, innovatörer och företagare i arbetet med att kommersialisera sina idéer och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och verktyg till innovativa projekt och tillväxtföretag som vill utvecklas, skala upp och nå en internationell marknad. Syftet är att påskynda tiden till marknad samt minska riskerna i tidiga och avgörande skeden. UIC tar inga ägarandelar och vänder sig till projekt och bolag inom alla branscher, exempelvis life science, ICT och teknik. Målsättningen är att bidra till att fler livskraftiga tillväxtföretag med hög överlevnadsgrad utvecklas. UIC-modellen innefattar bland annat fem programsteg och 70 handplockade affärscoacher från näringslivet som vägleder bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. uic.se