30 september 2016

Kontigo Care växer med Växtzon

 kontigo_care

Växtzon är ett samverkansprojekt där nio företagsinkubatorer och science parks i östra Mellansverige arbetar tillsammans för att fler innovativa företag i regionen ska kunna uppnå en omsättning på 100 Mkr. UIC-bolaget Kontigo Care är nu först ut att identifieras som ett av 30 företag med hög potential som ska få tillgodogöra sig de resurser som ställs till förfogande i projektet. 

Växtzon finansieras med 38 Mkr från EU:s strukturfond genom Tillväxtverket och pågår till 2018. Målet med projektet är bland annat att fler innovativa företag i regionen ska kunna uppnå en omsättning på 100 Mkr. Ytterligare 29 företag kommer att väljas ut och få tillgång till Växtzon-regionens kompetenser och styrkor med syfte att kraftigt öka företagets tillväxt. Lokalt i Uppsala län drivs Växtzon av UIC.

– Vi är väldigt stolta över att ha blivit utvalda till Växtzon då det visar på en stor tilltro för TripleA och Kontigo Cares potential. Vi är förväntansfulla över att medverka i de samarbeten som projektet öppnar för, och det nätverk och den kompetens som vi kommer att få ta del av innebär stora möjligheter för oss att exceptionellt kunna öka bolagets tillväxt, säger Kontigo Cares vd Henrik Nordlindh.

Testbädd för Kontigo Cares medicintekniska system TripleA
Under hösten 2016 kommer Växtzon bland annat att arrangera en testbädd där fyra kommuner i regionen kommer att få möjlighet att testa och mäta effekterna av en förstärkning av sin öppenvårdsbehandling för alkoholmissbrukare genom Kontigo Cares medicintekniska vårdsystem TripleA. Redan i dag används Kontigo Cares vårdsystem TripleA av fem kommuner och femton privata vårdgivare. Medverkan i Växtzon innebär förstärkta utsikter för Kontigo Care att sprida användningen av TripleA till fler kommuner och landsting. Resultatet av testbädden kommer att vara tillgängligt för övriga kommuner i landet.

Kontigo Cares produktchef Maria Winkvist presenterar resultat för TripleA.

Kontigo Cares produktchef Maria Winkvist presenterar resultat för TripleA.

I mitten av september arrangerade Växtzon ett e-hälsoseminarium i Eskilstuna för kommuner i östra Mellansverige. Representanter från nio kommuner tog del av Uppsala kommuns och Kontigo Cares positiva resultat och erfarenheter från implementeringen av Kontigo Cares medicintekniska system TripleA i Uppsala kommuns beroendevård – tillsammans med en utformad förstärkt öppenvårdsbehandling för alkoholmissbrukare. De kommuner som deltog i seminariet gavs även möjlighet att utvärdera tekniken i sina kommuners beroendevård under den pilotperiod som kommer att inledas under hösten 2016.

– Det är mycket glädjande att Uppsalaföretaget Kontigo Care är utvalt som ett av 30 företag med potential att uppnå en omsättning på 100 Mkr, vilket är det övergripande målet inom Växtzons acceleratorsatsning. Vi ser fram mot att tillsammans med övriga aktörer inom Växtzon bidra till att Kontigo Care får det lyft som krävs för att kraftigt öka tillväxten, säger Michael Camitz på UIC och projektledare inom Växtzon.

Kontigo Care får stöd i sin affärsutveckling genom UICs affärsutvecklingsprogram UIC Business Accelerator.

Lite kort om Växtzon
Växtzon är ett samverkansprojekt i östra Mellansverige där målet är att fler innovativa företag i regionen ska kunna uppnå en omsättning på 100 miljoner kronor. I projektet ingår nio företagsinkubatorer och science parks i Linköping, Uppsala, Eskilstuna, Norrköping, Strängnäs, Västerås och Örebro: Create Business Incubator, Inkubera, Mjärdevi Science Park, Munktell Science Park, Norrköping Science Park, Strängnäs Business Park, Uppsala Innovation Centre, Vreta Kluster och Västerås Science Park. Ambitionen är också att skapa en innovationsfrämjande struktur över regiongränserna, vilket ska komma företagen till nytta oavsett var i östra Mellansverige de är etablerade. Växtzon är ett regionalfondsprojekt finansierat med 38 miljoner kronor från EU:s strukturfond genom Tillväxtverket och pågår till 2018. www.växtzon.se

Lite kort om Kontigo Care
Kontigo Care AB har som målsättning att genom innovativa mobila lösningar (mHealth) förbättra beroendevården och minska lidandet för patienter och deras anhöriga. Bolagets första produkt, TripleA, ger en mer kostnadseffektiv och tillgänglig vård för alkoholberoende. Kontigo Care har ambitionen att bygga ett globalt företag med god intjäningsförmåga samtidigt som liv kan räddas, återfall kan förutses samt beroendevården förbättras för såväl beroende som medberoende. Kontigo Care grundades 2013 i Uppsala. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK AB. www.kontigocare.com