11 oktober 2016

ScandiDos startar försäljningskontor i Asien

scandidos

UICs alumnbolag ScandiDos öppnar försäljningskontor i Kuala Lumpur, Malaysia.

ScandiDos AB (publ), ett världsledande företag inom kvalitetssäkring av modern strålterapi genom avancerade mät- och beräkningsmetoder, samt noterat på First North, öppnar nu ett försäljningskontor i Asien.

– Vi har under en längre tid haft bra försäljningsutveckling i Asien och vi ser att potentialen är stor att växa försäljningen av våra produkter, Delta4Phantom+ och Delta4Discover, i denna världsdel. Styrelsen har därför beslutat att förstärka förutsättningarna till ännu snabbare tillväxt i regionen genom att starta ett försäljningskontor i Kuala Lumpur, Malaysia, säger ScandiDos vd Görgen Nilsson.

Med denna satsning kommer vi att få till ännu tätare samarbete med våra distributörer och tillsammans med dem vidareutveckla de asiatiska marknaderna för våra produkter.

ScandiDos har fått avancerat affärsutvecklingsstöd genom Uppsala Innovation Centres affärsutvecklingsprogram UIC Business Accelerator och ingår i dag i UIC Alumni.

Läs ScandiDos pressmeddelande

För ytterligare information
Görgen Nilsson, CEO
ScandiDos
Telefon: 018-472 3030
E-post: investor@scandidos.com

Om ScandiDos
ScandiDos har med sin produkt Delta4Phantom, nu ersatt av Delta4 Phantom+, tagit en ledande roll inom avancerad dosimetri och kvalitetssäkring av modern strålterapi av cancer. Med Delta4 Discover öppnas också möjligheten att under pågående behandling utföra stråldosverifiering och därmed öka kvaliteten och säkerheten i behandlingen. ScandiDos mätsystem och avancerade beräkningsprogram ger läkare, fysiker och patient ett kvitto på att den avancerade och komplicerade behandlingen kan levereras och har levererats såsom planerat.

Huvudkontoret ligger i Uppsala Science Park där bl.a. utvecklingen utförs. Försäljning genomförs av säljkontor i USA, Kina och Frankrike, direkt i Norden och samt via återförsäljare i drygt 45 länder. ScandiDos har samarbetsavtal med de två största terapiföretagen Varian och Elekta som har ScandiDos produkter inlagt i sina säljsystem. www.scandidos.com

ScandiDos är sedan april 2014 listat på NASDAQ First North Stockholm under koden SDOS. Erik Penser Bank, www.penser.se, anlitas som Certified Adviser.