20 oktober 2016

Essel Group ME investerar 150 mkr i Blykalla reaktorer Stockholm

Blykalla reaktorer Stockholms portabla blykylda kärnkraftverk Sealer i genomskärning.

Blykalla reaktorer Stockholms portabla blykylda kärnkraftverk Sealer i genomskärning.

Det indiska investmentföretaget Essel Group Middle East har beslutat att investera 150 miljoner kronor i det svensk-kanadensiska företaget Blykalla reaktorer Stockholm, även kallat LeadCold internationellt.

Blykalla reaktorer Stockholm utvecklar små blykylda kärnkraftverk för produktion av el och värme i arktiska regioner.

Nu investerar Essel Group Middle East 150 miljoner kronor i Blykalla, vilket kommer att stärka bolagets satsning på den kanadensiska marknaden.

– Vi är glada att ha nått denna överenskommelse med Essel Group ME. Investeringen innebär att vi når en viktig finansiell milstolpe för vår etablering på den kanadensiska marknaden och stärker dessutom vår forskning och utveckling ytterligare, säger Janne Wallenius, vd och grundare av Blykalla reaktorer Stockholm, LeadCold.

Företagets reaktor Sealer, Swedish Advanced Lead Reactor, har utvecklats på Kungliga Tekniska Högskolan. Sealer tillhör fjärde generationens kärnkraftsreaktor, som utnyttjar energiinnehållet i kärnbränslet upp till hundra gånger mer jämfört med dagens kärnkraftverk då kärnbränslet återanvänds flera gånger i reaktorn. Sealer har en livslängd på upp till 30 år utan behov av påfyllning av bränsle.

Blykalla reaktorer Stockholm har fått stöd i sin affärsutveckling genom Uppsala Innovation Centres program UIC Business Prep.

Läs pressmeddelandet från Blykalla reaktorer Stockholm och Essel Group Middle East

För mer information, kontakta:
Janne Wallenius, vd och grundare
Blykalla reaktorer Stockholm, LeadCold
Tel: 070-603 6306
E-post: janne@leadcold.com

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets främsta företagsinkubatorer och har rankats av UBI Global som världens 10:e bästa, och Europas 5:e bästa, företagsinkubator med universitetskoppling. UIC stödjer entreprenörer, forskare, innovatörer och företagare i arbetet med att kommersialisera sina idéer och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och verktyg till innovativa projekt och tillväxtföretag som vill utvecklas, skala upp och nå en internationell marknad. Syftet är att påskynda tiden till marknad samt minska riskerna i tidiga och avgörande skeden. UIC tar inga ägarandelar och vänder sig till projekt och bolag inom alla branscher, exempelvis life science, ICT och teknik. Målsättningen är att bidra till att fler livskraftiga tillväxtföretag med hög överlevnadsgrad utvecklas. UIC-modellen innefattar bland annat fem programsteg och 70 handplockade affärscoacher från näringslivet som vägleder bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. uic.se