21 oktober 2016

Sök checkar för digitalisering

Vill ni stärka er konkurrenskraft genom digitalisering? Om ni har er huvudsakliga verksamhet i Skåne, Uppsala län, Kronoberg eller tillvaxtverketÖstergötland kan ni söka en affärsutvecklingscheck för att ta in extern kompetens i detta utvecklingsarbete.

Det kan handla om allt från att ta fram en digital strategi kopplad till affärsplanen till att identifiera nya affärsmodeller och effektivisera digitala processer och system.

Programmet är en pilotsatsning i Skåne, Uppsala län, Kronoberg och Östergötland och riktar sig till företag som har 2-49 anställda och med en omsättning på minst 3 miljoner kronor (gäller senaste årsbokslut).

Det är olika ansökningstider för olika regioner. Du ansöker hos den region (länsstyrelse eller regionförbund) där ditt företag bedriver sin huvudsakliga verksamhet. Se rubriken ”Kontakt” nedan.

Mer information finns på Tillväxtverkets hemsida.

Kontakt

Uppsala
Regionförbundet Uppsala län
Anette Widén
Telefon: 018-18 52 15

Tillväxtverket
Anna Goldie
Telefon: 08-681 66 10