21 oktober 2016

iCellate Medical tar in 15 mkr

Från vänster: Pelle Redare, Christer Ericsson, Juan Castro och Iohn Ryott på iCellate Medical.

Från vänster: Pelle Redare, Christer Ericsson, Juan Castro och Iohn Ryott på iCellate Medical.

Medicinteknikbolaget iCellate Medical har under en andra finansieringsrunda tagit in 15 miljoner kronor.

iCellate Medical utvecklar och erbjuder medicintekniska produkter och relaterade tjänster inom cancerdiagnostik. Genom ett enkelt blodtest kan bolagets produkter detektera så kallade cirkulerande tumörceller (CTC) i blodet, vilket är den mekanism som bildar metastaser.

Efter en framgångsrik andra finansieringsrunda tar nu bolaget in 15 miljoner kronor.

– Med denna finansiering säkerställer vi den kommande kommersialiseringsfasen, som innefattar nya anläggningar med nytt labb, förstärkning av IP-portfölj samt vidareutveckling av vårt produkterbjudande, säger Pelle Redare, vd på iCellate Medical.

iCellate Medical har fått stöd i sin affärsutveckling genom Uppsala Innovation Centres affärsutvecklingsprogram UIC Business Accelerator.

För ytterligare information kontakta:
Pelle Redare, vd
iCellate Medical
E-post: pelle.redare@icellate.se

Iohn Ryott, VP Sales & Marketing
iCellate Medical
E-post: iohn.ryott@icellate.se

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets främsta företagsinkubatorer och har rankats av UBI Global som världens 10:e bästa, och Europas 5:e bästa, företagsinkubator med universitetskoppling. UIC stödjer entreprenörer, forskare, innovatörer och företagare i arbetet med att kommersialisera sina idéer och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och verktyg till innovativa projekt och tillväxtföretag som vill utvecklas, skala upp och nå en internationell marknad. Syftet är att påskynda tiden till marknad samt minska riskerna i tidiga och avgörande skeden. UIC tar inga ägarandelar och vänder sig till projekt och bolag inom alla branscher, exempelvis life science, ICT och teknik. Målsättningen är att bidra till att fler livskraftiga tillväxtföretag med hög överlevnadsgrad utvecklas. UIC-modellen innefattar bland annat fem programsteg och 70 handplockade affärscoacher från näringslivet som vägleder bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. uic.se