14 november 2016

Salipro Biotech vann Årets Innovation i Södertälje

Robin Löving (vänster) och Jens Frauenfeld på Salipro Biotech vann priset Årets Innovation 2016 i Södertälje.

Robin Löving (vänster) och Jens Frauenfeld på Salipro Biotech vann priset Årets Innovation 2016 i Södertälje.

UIC-bolaget Salipro Biotech har tilldelats utmärkelsen Årets Innovation 2016 i Södertälje. Priset delades ut på Södertäljegalan den 11 november och ges till ett företag eller organisation som tagit fram en nyskapande hållbar produkt eller tjänst som har kommersiell eller samhällsekonomisk potential.

Salipro Biotech drivs av Jens Frauenfeld och Robin Löving som båda har en bakgrund som forskare på Karolinska Institutet. Företaget har utvecklat nanopartiklar som kan isolera membranproteiner från kroppens celler så att de behåller sin stabilitet och aktivitet. Tekniken gör det möjligt att snabbt och effektivt utveckla helt nya läkemedel och vacciner.

Nomineringen löd: Salipro Biotech har tagit fram en angelägen innovation som både kan förkorta, förbilliga och effektivisera framtagningsprocessen av nya läkemedel och vaccin till gagn för patienten. Det är ett svenskt patent med stora globala möjligheter inom läkemedelsutveckling med en tydlig lokal anknytning till Södertälje.

Juryn bestod av representanter från Södertälje Science Parks styrelse:

Peter Alvarsson, Head of Operational Excellence & Lean, AstraZeneca
Marianne Ekstedt, Director Employer Branding, Scania
Stephan Tolstoy, ordförande Acturum
Peter Holmstedt, professor, KTH
Robert Kingfors, vd Södertälje Science Park
Eva Helén, utvecklingsstrateg, Södertälje Science Park

Övriga finalister var DHE Holding och Tudda Galumpan Bok & Papper.

Salipro Biotech ingår i dag i UICs affärsutvecklingsprogram UIC Business Accelerator och har tidigare genomfört programmen UIC Business Prep och UIC Business Lab.

För mer information kontakta
Jens Frauenfeld, vd
Salipro Biotech
Tel: 070-052 04 21
E-post: jens.frauenfeld@salipro.com
www.salipro.com

Stina Thor, marknads- och kommunikationsansvarig
Uppsala Innovation Centre
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets främsta företagsinkubatorer och har rankats av UBI Global som världens 10:e bästa, och Europas 5:e bästa, företagsinkubator med universitetskoppling. UIC stödjer entreprenörer, forskare, innovatörer och företagare i arbetet med att kommersialisera sina idéer och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och verktyg till innovativa projekt och tillväxtföretag som vill utvecklas, skala upp och nå en internationell marknad. Syftet är att påskynda tiden till marknad samt minska riskerna i tidiga och avgörande skeden. UIC tar inga ägarandelar och vänder sig till projekt och bolag inom alla branscher, exempelvis life science, ICT och teknik. Målsättningen är att bidra till att fler livskraftiga tillväxtföretag med hög överlevnadsgrad utvecklas. UIC-modellen innefattar bland annat fem programsteg och 70 handplockade affärscoacher från näringslivet som vägleder bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. uic.se