22 november 2016

Tre UIC-bolag får tillgång till rymdteknik genom rymdinkubatorn ESA BIC Sweden

Bild från vänster: Fredrik Bruhn, Unibap, Niklas Salomonsson, Featherway Robotics, Kristoffer Ödmark och Emil Fresk, WideFind, Tobias Edman och Sara Wiman på Geografiska Informationsbyrån i Stockholm. Längst fram Jens Lundström och Joakim Enerstam ESA BIC Sweden.

Bild från vänster: Fredrik Bruhn, Unibap, Niklas Salomonsson, Featherway Robotics, Kristoffer Ödmark och Emil Fresk, WideFind, Tobias Edman och Sara Wiman på Geografiska Informationsbyrån i Stockholm. Längst fram Jens Lundström och Joakim Enerstam ESA BIC Sweden.

Den 21 november presenterades de första bolagen som fått plats i den nya nationella rymdinkubatorn ESA BIC Sweden. Bolagen kommer från Luleå, Stockholm, Uppsala, Trollhättan och Enköping. Tre av bolagen är UIC-bolag som nu får tillgång till ESA:s rymdteknologi för att utveckla sina produkter.

Rymdinkubatorn ESA BIC Sweden, som Uppsala Innovation Centre (UIC) är med och driver, ska fram till 2020 hjälpa till att utveckla 40 nya startups med produkter eller tjänster som bygger på ny eller existerande rymdteknik.

I går presenterades de åtta första bolag som antagits till rymdinkubatorn. Tre av bolagen är UIC-bolag eller tidigare UIC-bolag: Featherway Robotics AB, Geografiska Informationsbyrån i Stockholm AB och APR Technologies AB. Övriga bolag är Code Company AB, Sally R AB, Schvung Ride AB, Unibap AB och Widefind AB.

Unibap och Sally R har genom ESA BIC Sweden ansökt om att få stöd i sin affärsutveckling av UIC, som därmed kommer att kunna bidra till att de utvecklas till nya starka tillväxtbolag med hög överlevnadsgrad.

De antagna bolagen kommer under ett till två års tid få rådgivning, finansiering och tillgång till de industripartner som ingår i ESA BIC Sweden. Bolagen kommer att få affärsutvecklingsstöd av någon av företagsinkubatorerna inom ESA BIC Sweden: Uppsala Innovation Centre, Arctic Business Incubator i Luleå och Innovatum i Trollhättan. En av de viktigaste uppgifterna för inkubatorn blir att hjälpa nystartade och etablerade bolag att forma samarbeten tillsammans med finansiärer och myndigheter i och utanför Sverige.

Rymdindustrin är inne i en ny era av snabb innovation. Avancerad teknologi som tidigare endast varit tillgänglig för större bolag och myndigheter har blivit billigare och mer tillgänglig. Detta öppnar i sin tur dörrarna för mindre innovatörer och organisationer.

– Det här är den första svenska satsningen som görs för att få fram innovationer och bolag som både levererar till rymdindustrin och använder rymdteknik på jorden, säger Jens Lundström, verksamhetsansvarig på ESA BIC Sweden.

De antagna bolagen arbetar med lösningar som har koppling till ny och existerande rymdteknik, och kommer kunna ha stor påverkan på exempelvis robot- och miljöteknik.

– Vi är otroligt stolta och imponerade över den bredd och innovationskraft som finns i de bolag vi ska börja jobba med. Samtidigt är det här bara början, vi har fler bolag på väg in, fortsätter Jens Lundström.

Rymdinkubatorn ESA BIC Sweden är en nationell satsning på uppdrag av ESA, European Space Agency. Den finansieras och stöttas av ESA, Rymdstyrelsen och Vinnova.

Bolagen presenteras närmare nedan med kontaktinformation till ansvarig i respektive bolag.

Foto: ESA BIC Sweden

För mer information:
Jens Lundström, verksamhetsansvarig ESA BIC Sweden
Tel: 070-667 84 98
E-post: jens.lundstrom@abi.se

Stina Thor, marknads- och kommunikationsansvarig
Uppsala Innovation Centre
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

APR Technologies AB
APR Technologies is a Swedish high-tech company developing and offering products, services and custom- solutions for Thermal management and monitoring. Headquarter is located in the town of Enköping, 1 hour from Arlanda airport and Stockholm. The facilities in Enköping hold cleanrooms, chemistry lab, electronics lab, laser lab, micro welding lab, mechanical workshop and office space, for advanced product development, advanced integration plus testing.Offered products are either passive or active and we have several ”no-moving-parts” -solutions, for longer lifetime, low power consumption and minimum vibrations.

Kontaktperson: Peter Nilsson, 070-723 42 81

Featherway Robotics AB
Featherway Robotics AB aims to revolutionize the field of automation by introducing the world’s first plug and play robot arm that is smart, simple and safe enough to be managed by factory staff. Equipped with groundbreaking sensor technology and space heritage artificial intelligence the robot implements compact, lightweight and autonomous precision systems. This enables a wide range of exciting opportunities both inside and outside of the robotic cell.

Kontaktperson: Niklas Salomonsson, 070-584 53 58

Geografiska Informationsbyrån i Stockholm AB
eoMapper uses satellite imagery and smart data analysis so that farmers, landowners and land managers can easily get an overview over their land. The correct actions can be put in the right place at the right time. Forestry can go directly to the insect damaged stocks, timber buyers can identify the woodland that is mature for harvesting and farmers can fertilize where it is most beneficial. eoMapper create value and improve profitability with detailed decision support.

Kontaktperson: Sara Wiman, 070-520 09 12

Sally R AB
Sally R is a Swedish startup bringing down space technology to earth to save energy in buildings and guarantee a healthy indoor air climate. The company has a patent pending solution that uses a smart algorithm to merge the climate control system used in space with standard ventilation solutions used on earth. Read more at www.sally-r.com and follow us at www.twitter.com/breathegoodair.

Kontaktperson: Viktor Kjellberg, 073-553 55 77

Schvung Ride AB
Equilab is a smart exercise tracker for passionate riders that enables them to track their horse movements through an app on their smartphone. By measuring their exercises they get important insights about their training that helps them lower the risk of injury for their horse and makes it possible for them to reach their full potential. Soon a sensor will enable riders to track their riding during competitions as well which will help them score even higher points when competing.

Kontaktperson: Adam Torkelsson, 073-646 85 54

The Code Company AB
The Fallen Trees project makes satellite-based forest inventory management easy and affordable to an array of target groups. By also serving as a navigation guide and a damage administration system, it offers an efficient, cost-effective alternative to traditional monitoring methods involving helicopters and light aircraft.

Kontaktperson: Anders Wihlborg, 070-375 24 36

Unibap AB
Unibap provides mission critical visual perception for autonomous systems, robots, spacecraft, industrial robotics, and automated quality assurance. The products are unique in combining sensor close data extraction, data mining, indexing, and cloud computing features through heterogenous processing with optional artificial intelligence.

Kontaktperson: Fredrik Bruhn, 070-783 32 15

WideFind AB
WideFind is enabling the concept of “Localise Everything Everywhere” by introducing a technologically advanced 3D localization system of profound accuracy and performance based on WideFind enabled hardware and software. The goal of WideFind is to be the main provider of indoor and outdoor localization by establishing this advanced technology as a standard service that should be embedded to the infrastructure at cities, factories, hospitals, supermarkets, mines, sport events and all the relevant markets that need fast and accurate localization, indoors and outdoors.

Kontaktperson: Kristoffer Ödmark, 070-391 10 38

Om ESA BIC Sweden
ESA BIC Sweden kommer fram till 2020 att stödja 40 rymd-startups. Som bolag i ESA BIC Sweden får du stöd och rådgivning vid någon av de tre inkubatorerna; ABI, UIC och Innovatum i upp till två år, tillgång till ett nätverk av industripartners samt ESA och finansiering med 50 000 EUR för detta. Mer information om hur du söker och detaljer finns på ESA BIC Sweden websida. ESA BIC är ett initiativ som lanserades 2003 av European Space Agency (ESA) Technology Transfer Programkontoret (TTPO). Målet är att främja nystartade bolag inom rymdteknik och applikationer. Det finns för närvarande 16 ESA BIC över 12 olika europeiska länder och ytterligare ESA BIC planeras för 2017. www.esa-bic.se

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets främsta företagsinkubatorer och har rankats av UBI Global som världens 10:e bästa, och Europas 5:e bästa, företagsinkubator med universitetskoppling. UIC stödjer entreprenörer, forskare, innovatörer och företagare i arbetet med att kommersialisera sina idéer och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och verktyg till innovativa projekt och tillväxtföretag som vill utvecklas, skala upp och nå en internationell marknad. Syftet är att påskynda tiden till marknad samt minska riskerna i tidiga och avgörande skeden. UIC tar inga ägarandelar och vänder sig till projekt och bolag inom alla branscher, exempelvis life science, ICT och teknik. Målsättningen är att bidra till att fler livskraftiga tillväxtföretag med hög överlevnadsgrad utvecklas. UIC-modellen innefattar bland annat fem programsteg och 70 handplockade affärscoacher från näringslivet som vägleder bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. uic.se