23 november 2016

Sök Gröna affärsutvecklingscheckar

Riktat mot små och medelstora företag med innovativa lösningar inom miljöteknik eller miljöanpassade tjänster och som bidrar till att skapa en effektiv resurshushållning jämfört med befintliga produkter.

Definitionen av miljöteknik är varor och tjänster som ger tydliga miljöfördelar i förhållande till befintliga eller alternativa lösningar ur ett livscykelperspektiv.

Med effektiv resurshushållning menar vi varor och tjänster som återanvänder och återvinner det avfall som inte går att förebygga, att ta tillvara energin i allt material och att minimera de rester som blir över.

Lösningen eller tjänsten ska vara avsedd för nationell/internationell marknad. Huvudsaken är att det inte är en begränsad regional marknad.

Exempel på områden:
• Hållbara transporter exempelvis Tjänster som minskar/Effektiviserar transportbehov, förbättrade resmönster och godsflöden
• Vatten och avlopp – Teknik som sparar vatten och energi
• Hållbart material – Nya material som byter ut fossila oljor
• Energieffektivisering – exempelvis smart grids
• Återvinning och avfall
• Förnybar energi
• Hållbart byggande

Vilka företag kan söka stöd?

Checkarna riktar sig till företag som har:

2-49 anställda och en omsättning på minst 3 miljoner kronor, ekonomi i ordning, befintlig produkt eller tjänst att ta vidare till nya marknader.

Vad kan jag söka stöd för?
• Köp av tjänst
• Kompetensstöd att utveckla säljorganisationen
• Identifiering och tillämpning av lämpliga affärsmodeller
• Skapa affärserbjudanden till kunder
• Stöd till att identifiera potentiella kunder
• Projektanställning (som påbörjas efter beslut och vara en ny kompetens till företaget)
• Projektet ska vara nivåhöjande för företaget, alltså utveckling utöver den vanliga verksamheten

Hur mycket kan jag söka?
50 000–250 000 kr och motsvara max hälften av kostnaderna för ditt projekt. Du kan alltså få en check för upp till halva kostna-den. Resten betalar ditt företag.

Hur ansöker jag?
Kontakta Anette Widén, Innovationsrådgivare, anette.widen@almi.se