25 november 2016

Knowit är ny UIC-partner

Magnus Tauvon, Knowit

Magnus Tauvon, vd på Knowit Uppsala

Knowit är ett konsultbolag inom digitala tjänster och har mer än 1 800 medarbetare i Norden, Baltikum och Tyskland. Nu blir Knowit Uppsala ny partner till UIC, vilket innebär att de kommer att bidra till UIC-bolagens utveckling genom expertstöd inom UICs affärsutvecklingsprogram, individuell vägledning och direkta tjänster till bolagen.

– Vi tycker det är spännande att få vara en av UICs partner och är nyfikna på UIC-bolagens verksamhet. Vi kommer att vara tillgängliga för bolagen och dela med oss av vårt kunnande och vår erfarenhet. UIC-bolagen kan räkna med oss som en aktiv partner under sitt utvecklingsarbete, säger Magnus Tauvon vd på Knowit Uppsala.

Knowit arbetar med stöd, support och utvecklingsarbete inom området digitala tjänster. De arbetar både rent praktiskt men framför allt strategiskt med affärs- och organisationsutveckling när det gäller digitalt utvecklingsarbete. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm.

Som UIC-partner är Knowit Uppsalas ambition att aktivt bidra i UIC-bolagens arbete.

– Vårt partnerskap i UIC är långsiktigt. Vi har deltagit i flera UIC-event och sett bolagen utvecklas. Vi vill gärna bidra i det arbetet med vår kunskap. Uppsala är vår hemmamarknad och vi vill se fler bolag etablera sig i regionen och bidra till att Uppsala växer, säger Magnus Tauvon, vd på Knowit Uppsala.

UIC har ett tjugotal partner inom näringslivet som bidrar till UIC-bolagens utveckling genom sin kunskap och kompetens, bland annat i form av seminarier och individuell rådgivning. UICs partner bidrar också till finansieringen av UIC.

För mer information:
Magnus Tauvon, vd
Knowit Uppsala
Tel: 018-472 10 00, 070- 972 34 10
E-post: magnus.tauvon@knowit.se

Stina Thor, marknads- och kommunikationsansvarig
Uppsala Innovation Centre
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Om Knowit AB
Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som, inom den allt snabbare digitaliseringen, skapar unika kundvärden genom att erbjuda gränsöverskridande leveranser från tre affärsområden, Experience, Insight och Solutions. Knowit består av cirka 1 850 medarbetare representerade på 14 orter i Sverige, fem i Norge och en vardera i Danmark, Estland, Finland, och Tyskland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. www.knowit.se

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets främsta företagsinkubatorer och har rankats av UBI Global som världens 10:e bästa, och Europas 5:e bästa, företagsinkubator med universitetskoppling. UIC stödjer entreprenörer, forskare, innovatörer och företagare i arbetet med att kommersialisera sina idéer och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och verktyg till innovativa projekt och tillväxtföretag som vill utvecklas, skala upp och nå en internationell marknad. Syftet är att påskynda tiden till marknad samt minska riskerna i tidiga och avgörande skeden. UIC tar inga ägarandelar och vänder sig till projekt och bolag inom alla branscher, exempelvis life science, ICT och teknik. Målsättningen är att bidra till att fler livskraftiga tillväxtföretag med hög överlevnadsgrad utvecklas. UIC-modellen innefattar bland annat fem programsteg och 70 handplockade affärscoacher från näringslivet som vägleder bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. uic.se