13 december 2016

UIC startar samarbete med toppinkubatorer i Europa – snabbare etablering för UIC-bolag

UIC startar samarbete med bland andra Yes!Delft i Nederländerna  som rankas som Europas fjärde bästa företagsinkubator.

UIC startar samarbete med bland andra Yes!Delft i Nederländerna
som rankas som Europas fjärde bästa företagsinkubator.

Uppsala Innovation Centre (UIC) har inlett ett samarbete med Europas högst rankande företagsinkubatorer. Fem länder ingår hittills i det nya nätverket, EuroIncNet, som blir en länk ut till en internationell marknad för UIC-bolag som vill etablera sig i Europa.

I dagsläget har de topprankade inkubatorerna INiTS, Österrike, Yes!Delft, Nederländerna, Imec, Belgien och i3P i Italien anslutit sig till nätverket EuroIncNet som initierats av UIC under hösten 2016. Redan nu är två UIC-bolag igång i Österrike och Nederländerna där INiTS och Yes!Delft tittar på hur förutsättningarna för en etablering ser ut. På samma sätt ska inkubatorbolag som vill in på den svenska marknaden i sin tur kunna få stöd av UIC, som utvärderar affärsmodellen och tar fram en lanseringsplan.

Uppsalabolaget FMTP Power är ett av UIC-bolagen som inlett ett samarbete med Yes!Delft i Nederländerna.

– Vi har höga förväntningar och hoppas att samarbetet med Yes!Delft ska öppna många dörrar för oss på samma sätt som samarbetet med UIC har gjort. Vi arbetar med teknik som vänder sig till kraftindustrin och nyckeln för oss är att etablera ett samarbete med rätt distributör på nya marknader. Nederländerna är en viktig marknad och en etablering där betyder mycket för vår fortsatta etablering på världsmarknaden, säger Romain Douib, vd på FMTP Power.

Samarbetet inom EuroIncNet är upplagt i tre steg. Första steget innebär att bolaget presenterar sin affärsmodell för toppinkubatorn i det land bolaget vill nå. Är modellen överföringsbar på den nya marknaden går man vidare och inkubatorn gör en förstudie för att närmare undersöka om en lansering i landet är möjlig. Ser allt bra ut är nästa steg att bolaget med stöd av inkubatorn gör en lanseringsplan.

– UIC är idag Europas femte högst rankade företagsinkubator. Med den positionen har det varit naturligt för oss att kontakta andra högt rankande företagsinkubatorer i Europa för att inleda ett samarbete som är till nytta för inkubatorbolag i de olika länderna. Intresset har varit stort, och nu är vi igång och har en konkret och strukturerad process för att underlätta för våra bolag att etablera sig i de olika länderna, säger Michael Camitz, ansvarig för UICs internationella relationer.

På sikt är bedömningen att två till tre UIC-bolag per år kommer att vara aktuella för kontakt med någon av inkubatorerna i nätverket. För dessa bolag ger EuroIncNet-samarbetet en möjlighet att på ett tryggt sätt förstå och etablera sig på den europeiska marknaden.

– Att få tillgång till internationella nätverk och samarbetsmöjligheter är avgörande för startups i dag. Det nationella ekosystemet kan inte alltid tillförse alla behov för att utveckla, distribuera eller sälja bolagens produkter och tjänster. Därför ser vi otroligt positivt på gränsöverskridande samarbeten bland våra toppinkubatorer, där UIC är en av de ledande inkubatorer som möjliggör detta med en strukturerad process, säger Ali Amin, vd på UBI Global som står bakom den globala och europeiska inkubatorrankningen.

Fakta EuroIncNet
EuroIncNet är ett initiativ från Uppsala Innovation Centre och är ett nätverk där några av Europas högst rankade företagsinkubatorer enligt UBI Globals mätning ingår. Samarbetet syftar till att öka inkubatorbolagens möjligheter att etablera sig på den europeiska marknaden. De fem företagsinkubatorerna som ingår i nätverket i dag är INiTS, Österrike, Yes!Delft, Nederländerna, Imec, Belgien, i3P i Italien samt UIC i Sverige. UIC har rankats av UBI Global som Europas femte bästa, och världens tionde bästa, företagsinkubator med universitetskoppling. EuroIncNet delfinansieras av Tillväxtverket och Vinnova.

För mer information
Stina Thor, marknads- och kommunikationsansvarig
Uppsala Innovation Centre
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Romain Douib, vd
FMTP Power
Tel: 070-575 02 14
E-post: romain.douib@fmtppower.com

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets främsta företagsinkubatorer och har rankats av UBI Global som världens 10:e bästa, och Europas 5:e bästa, företagsinkubator med universitetskoppling. UIC stödjer entreprenörer, forskare, innovatörer och företagare i arbetet med att kommersialisera sina idéer och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och verktyg till innovativa projekt och tillväxtföretag som vill utvecklas, skala upp och nå en internationell marknad. Syftet är att påskynda tiden till marknad samt minska riskerna i tidiga och avgörande skeden. UIC tar inga ägarandelar och vänder sig till projekt och bolag inom alla branscher, exempelvis life science, ICT och teknik. Målsättningen är att bidra till att fler livskraftiga tillväxtföretag med hög överlevnadsgrad utvecklas. UIC-modellen innefattar bland annat fem programsteg och 70 handplockade affärscoacher från näringslivet som vägleder bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. uic.se