19 december 2016

N4 utsett till Gasellföretag av Dagens Industri

Roger Baakki, Linda Lindqvist och Thomas Widlund på N4 som utsetts till Gasellföretag av Dagens Industri.

Roger Baakki, Linda Lindqvist och Thomas Widlund på N4 som utsetts till Gasellföretag av Dagens Industri.

Södertäljeföretaget N4 är ett av de snabbast växande företagen i Stockholms län och har nu utsetts till Gasellföretag 2016 av Dagens Industri. Det tidigare UIC-bolaget listades som det femte mest framgångsrika Gasellföretaget jämfört med totalt 338 företag i länet. N4 erbjuder utveckling, support, service och underhåll av laboratorier och forskningsmiljöer, och siktar nu på den globala marknaden.

N4 har på fyra år vuxit från tre till 36 anställda och kommer att omsätta cirka 45 miljoner kronor vid årsskiftet. Omsättningen har de senaste åren ökat med över 40 procent varje år och trenden ser ut att fortsätta stabilt. N4:s framgångar placerade dem på femte plats bland Gasellföretag i Stockholms län. Bakom framgångarna ligger ett starkt kundfokus, engagerade medarbetare och ett kvalitetstänk som genomsyrar hela verksamheten.

– Vi är otroligt stolta över den fina placeringen på Dagens Industris lista över Gasellföretag i Stockholms län. Vi har vuxit snabbt sedan starten, och vårt nästa steg är en etablering på en internationell marknad. Det som är viktigast för oss är att lyssna på våra kunders behov och att skapa effektiva och hållbara leanbaserade lösningar som gör våra kunder mer framgångsrika. Vi jobbar ständigt utifrån att utveckla leveransen till våra kunder ”lite bättre varje dag”, säger Roger Baakki, vd på N4.

N4 var ett av de första bolagen som utvecklades med stöd av UIC Södertälje efter Astra Zenecas nedläggning av forskning och utveckling i Södertälje under 2012. Kunderna finns i dag i Acturum Biovation i Södertälje, samt i Stockholm och Mälardalen.

Färre än 0,5 procent av Sveriges aktiebolag utses årligen till Gaseller. För att bli en Gasell ska företaget ha en omsättning som överstiger 10 miljoner kronor, ha minst tio anställda och minst ha fördubblat sin omsättning om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret. Dessutom ska de ha ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren, ha ett samlat positivt rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren, ha vuxit organiskt i allt väsentligt och ha sunda finanser.

N4 utsågs 2015 till Årets Nyföretagare i Södertälje, Nykvarn & Salems kommun.

N4 har fått stöd i sin affärsutveckling genom UICs affärsutvecklingsprogram UIC Business Lab.

För mer information kontakta:
Roger Baakki, vd
N4 Sweden
Tel: 08-546 144 01
E-post: roger.baakki@n4.nu
www.n4.nu

Stina Thor, marknads- och kommunikationsansvarig
Uppsala Innovation Centre
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets främsta företagsinkubatorer och har rankats av UBI Global som världens 10:e bästa, och Europas 5:e bästa, företagsinkubator med universitetskoppling. UIC stödjer entreprenörer, forskare, innovatörer och företagare i arbetet med att kommersialisera sina idéer och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och verktyg till innovativa projekt och tillväxtföretag som vill utvecklas, skala upp och nå en internationell marknad. Syftet är att påskynda tiden till marknad samt minska riskerna i tidiga och avgörande skeden. UIC tar inga ägarandelar och vänder sig till projekt och bolag inom alla branscher, exempelvis life science, ICT och teknik. Målsättningen är att bidra till att fler livskraftiga tillväxtföretag med hög överlevnadsgrad utvecklas. UIC-modellen innefattar bland annat fem programsteg och 70 handplockade affärscoacher från näringslivet som vägleder bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. uic.se