Toggle menu Sök
Toggle menu Sök

ÅAC Microtec listas på Nasdaq First North

ÅAC Microtec listas på Nasdaq First North. Från vänster: ÅAC Microtecs ordförande Rolf Hallencreutz, CFO Mats Thideman och vd Mikael Andersson.

UICs alumnbolag ÅAC Microtec AB (publ) har listats på Nasdaq First North. Inför noteringen genomförde rymdföretaget en kraftigt övertecknad nyemission på 120 miljoner kronor.

Totalt får ÅAC Microtec omkring 5 300 nya aktieägare, däribland Sveriges första astronaut Christer Fuglesang och näringslivsprofilen Sverker Martin-Löf enligt ÅAC Microtecs prospekt inför listningen. Största ägare till ÅAC är Fouriertransform. Första handelsdag för aktien var den 21 december.

– Vi har nu en fantastisk möjlighet att expandera med vår teknikplattform och långa erfarenhet som bas. Det är glädjande att så många nya aktieägare visat intresse i ÅAC och bidragit till en bred ägarbas, säger ÅAC:s vd Mikael Andersson i ett pressmeddelande.

ÅAC Microtec har tidigare fått avancerat affärsutvecklingsstöd genom företagsinkubatorn Uppsala Innovation Centre (UIC) och ingår i dag i UIC Alumni.

För mer information kontakta:
Mikael Andersson, vd
ÅAC Microtec
Mobil: 070-515 26 00
E-post: mikael.andersson@aacmicrotec.com

Stina Thor, marknads- och kommunikationsansvarig
Uppsala Innovation Centre
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Om ÅAC Microtec
ÅAC Microtec erbjuder satellitmarknaden avionikprodukter (elektronik för rymd) med fokus på datahantering såsom omborddatorer och massminne samt strömförsörjning. ÅAC marknadsför även hela satelliter i konsortier med andra specialiserade leverantörer. Fokus ligger på mikrosatelliter (satellitvikt <150 kg). ÅAC:s tekniska kompetens finns inom avancerad och robust, feltolerant mikroelektronik för kritiska tillämpningar. www.aacmicrotec.com

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets främsta företagsinkubatorer och har rankats av UBI Global som världens 10:e bästa, och Europas 5:e bästa, företagsinkubator med universitetskoppling. UIC stödjer entreprenörer, forskare, innovatörer och företagare i arbetet med att kommersialisera sina idéer och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och verktyg till innovativa projekt och tillväxtföretag som vill utvecklas, skala upp och nå en internationell marknad. Syftet är att påskynda tiden till marknad samt minska riskerna i tidiga och avgörande skeden. UIC tar inga ägarandelar och vänder sig till projekt och bolag inom alla branscher, exempelvis life science, ICT och teknik. Målsättningen är att bidra till att fler livskraftiga tillväxtföretag med hög överlevnadsgrad utvecklas. UIC-modellen innefattar bland annat fem programsteg och 70 handplockade affärscoacher från näringslivet som vägleder bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. www.uic.se