29 december 2016

Sök finansiering för innovationsprojekt

Vinnova_RGB_ram

Nu öppnar Vinnova två erbjudanden där små och medelstora företag kan söka finansiering för innovationsprojekt.
Vinnova arbetar för att öka jämställdheten i näringslivet och hoppas därför särskilt på kvinnliga sökanden.

Erbjudandena går att söka fram till den 17 januari kl. 14:00.

SME? “Sök Innovativa Startups” 

Har du ett tidigt bolag med innovativ affärsidé och internationell potential? Sök finansiering för t ex affärsmodellering och framtagning av prototyper och demoversioner. Upp till 1 mkr.

Läs mer om “Innovativa Startups”…

SME? Sök “Innovationsprojekt i företag” 

Är ditt företag i behov av finansiellt stöd för att kunna starta och bedriva nya innovationsprojekt i faser där annan finansiering är svår att få? Upp till 2 mkr.

Läs mer om “Innovationsprojekt i företag”…