19 januari 2017

Fertsoft och CheckProof vann Nordeas resestipendium 2017

Fertsoft och CheckProof vann Nordeas resestipendium 2017. Från vänster: Johan Cederholm, Nordea, Jonas Pålgård, CheckProof, Martin Björkman, Fertsoft, och Per Svensson, Nordea.

Fertsoft och CheckProof vann Nordeas resestipendium 2017. Från vänster: Johan Cederholm, Nordea, Jonas Pålgård, CheckProof, Martin Björkman, Fertsoft, och Per Svensson, Nordea.

Uppsalaföretaget Fertsoft och CheckProof från Täby har tilldelats Nordeas resestipendium. Stipendierna på 25 000 kronor vardera delas årligen ut till två UIC-bolag och är öronmärkta för en affärsresa som gagnar företagets utveckling och tillväxt. Priset delades ut av Uppsala Innovation Centres partner Nordea i samband med UICs årliga julgransplundring den 18 januari, som samlade ett hundratal företagare och personer från näringsliv, samhälle och universitet.

– Att knyta internationella kontakter i ett tidigt skede är ofta avgörande för ett företags framtida utveckling. Nordeas resestipendier ges därför till UIC-bolag som står inför en affärsresa som kan vara nyckeln till företagets framgångar, säger Anders Nordström, Uppsala Innovation Centre och stipendiejuryns ordförande.

Fertsoft, Uppsala, utvecklar och säljer ett datasystem till fertilitetskliniker, IVF-kliniker. Systemet är en plattform som samlar hela klinikens patient- och behandlingsinformation i ett enda program. Det ökar effektiviteten på kliniken vilket innebär att kliniken sparar pengar, samt att fler par med barnlängtan kan få behandling. Fertsoft kommer att resa till USAs största kongress inom infertilitet och reproduktionsmedicin för att kunna implementera den senaste tekniken i sin produkt, samt för att knyta viktiga kontakter på den amerikanska marknaden.

CheckProof, Täby, erbjuder en app och ett bakomliggande system som förenklar och effektiviserar hanteringen av inspektioner, checklistor och avvikelser kopplade till förebyggande underhåll och arbete inom hälsa, säkerhet, miljö och kvalitet. Under 2017 kommer CheckProof att göra en stor satsning på den amerikanska marknaden. Genom stipendiet kommer CheckProof att kunna resa till den största mässan inom maskinentreprenad, bygg och konstruktion i Las Vegas, där syftet är att identifiera nya kunder, agenter och kontakter.

– Vi vill gärna kunna göra det möjligt för morgondagens tillväxtföretag att knyta viktiga kontakter internationellt. Som partner till UIC kan vi genom Nordeas resestipendium ge två spännande bolag ett tillskott, som gör det möjligt för dem att genomföra en avgörande affärsresa, säger Per Svensson, kontorschef på Nordea Bank.

För mer information:
Martin Björkman, vd
Fertsoft
Tel: 070-630 63 96
E-post: martin.bjorkman@fertsoft.com
www.fertsoft.com

Håkan Holmgren, vd
CheckProof
Tel: 070-546 43 36
E-post: hakan.holmgren@checkproof.com
www.checkproof.com/se

Per Svensson, kontorschef
Nordea Bank, Företagskontoret Uppland
Tel: 070-692 11 01
E-post: per.svensson@nordea.se

Stina Thor, marknads- och kommunikationsansvarig
Uppsala Innovation Centre
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets främsta företagsinkubatorer och har rankats av UBI Global som världens 10:e bästa, och Europas 5:e bästa, företagsinkubator med universitetskoppling. UIC stödjer entreprenörer, forskare, innovatörer och företagare i arbetet med att kommersialisera sina idéer och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och verktyg till innovativa projekt och tillväxtföretag som vill utvecklas, skala upp och nå en internationell marknad. Syftet är att påskynda tiden till marknad samt minska riskerna i tidiga och avgörande skeden. UIC tar inga ägarandelar och vänder sig till projekt och bolag inom alla branscher, exempelvis life science, ICT och teknik. Målsättningen är att bidra till att fler livskraftiga tillväxtföretag med hög överlevnadsgrad utvecklas. UIC-modellen innefattar bland annat fem programsteg och 70 handplockade affärscoacher från näringslivet som vägleder bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. uic.se