30 januari 2017

Essel Group ME investerar 1,8 mdr i Blykalla Reaktorer Stockholm

Blykalla reaktorer Stockholms portabla blykylda kärnkraftverk Sealer i genomskärning.

Blykalla reaktorer Stockholms portabla blykylda kärnkraftverk Sealer i genomskärning.

Det indiska investmentföretaget Essel Group Middle East investerar 200 miljoner dollar, motsvarande cirka 1,8 miljarder kronor, i det svensk-kanadensiska företaget Blykalla reaktorer Stockholm, även kallat LeadCold internationellt. Investeringen gör det möjligt för Blykalla att licensiera och bygga världens första privatfinansierade blykylda kärnkraftverk.

Blykalla reaktorer Stockholm utvecklar små blykylda kärnkraftverk för en hållbar, säker och kostnadseffektiv produktion av el och värme i arktiska regioner. Blykallas teknik ersätter därmed den fossilbaserade teknik som används i kärnkraftverk i dag.

I oktober 2016 beslöt Essel Group ME att investera 150 miljoner kronor i företaget, och går nu in med ytterligare finansiering på cirka 1,8 miljarder kronor. Satsningen gör det möjligt för Blykalla Reaktorer Stockholm att genomföra Blykallas F&U-program, gå igenom processen för att få tillstånd från Kanadas kärntekniska säkerhetsmyndighet att bygga företagets Sealer-reaktor i Kanada, samt att bygga en demonstrationsreaktor.

Blykallas reaktor Sealer har utvecklats på Kungliga Tekniska Högskolan. Sealer är en liten blykyld reaktor med konventionellt uranbränsle, utformad så att ingen olycka ska leda till ett behov av att evakuera kringboende. Sealer har en livslängd på upp till 30 år utan behov av påfyllning av bränsle. I ett längre perspektiv kan Sealer-reaktorer även köras på återvunnet bränsle från dagens kärnkraftindustri.

Blykalla reaktorer Stockholm har fått stöd i sin affärsutveckling genom Uppsala Innovation Centres program UIC Business Prep.

För mer information kontakta
Janne Wallenius, vd och grundare
Blykalla reaktorer Stockholm, LeadCold
Tel: 070-603 6306
E-post: janne@leadcold.com

Stina Thor, marknads- och kommunikationsansvarig
Uppsala Innovation Centre
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets främsta företagsinkubatorer och har rankats av UBI Global som världens 10:e bästa, och Europas 5:e bästa, företagsinkubator med universitetskoppling. UIC stödjer entreprenörer, forskare, innovatörer och företagare i arbetet med att kommersialisera sina idéer och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och verktyg till innovativa projekt och tillväxtföretag som vill utvecklas, skala upp och nå en internationell marknad. Syftet är att påskynda tiden till marknad samt minska riskerna i tidiga och avgörande skeden. UIC tar inga ägarandelar och vänder sig till projekt och bolag inom alla branscher, exempelvis life science, ICT och teknik. Målsättningen är att bidra till att fler livskraftiga tillväxtföretag med hög överlevnadsgrad utvecklas. UIC-modellen innefattar bland annat fem programsteg och 70 handplockade affärscoacher från näringslivet som vägleder bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. uic.se