3 februari 2017

Fyra UIC-bolag vann näringslivspriset Bona Postulata

Bona-postulata

Näringslivspriset Bona Postulata delas varje år ut till tio uppländska företag med stor tillväxtpotential. I år är fyra av de tio vinnande bolagen UIC-bolag: Cadess Medical, CarboNext, F&A Forecasting och Unibap.

Bona Postulata är ett näringslivspris som vill uppmuntra Uppsalaföretag med stark tillväxtpotential. Bakom priset står 17 välkända företag och näringslivsorganisationer i Uppsala län. Priset ger de vinnande företagen kvalificerad utbildning och mentorer för att ytterligare stärka deltagarnas företagarkompetens.

De vinnande UIC-bolagen och tidigare UIC-bolagen är:

Cadess Medical
Cadess Medical utvecklar ett beslutsstödsystem för prognostisering av prostatacancer som kan hjälpa patologer i beslutet om vem som kan leva med prostatacancer och vem som behöver operation för att överleva.
www.cadess.net

CarboNext
CarboNext utvecklar en teknik som förädlar energigaser. Gaserna kan omvandlas till produkter för exempelvis jordförbättring, kol till batterier, kraftgenerering eller värmeproduktion. Tekniken kan användas inom många kontexter, är skalbar och dynamisk.

F&A Forecasting
F&A Forecasting utvecklar mjukvaran Indicio för analys och prognostisering av interna variabler som försäljning, lagernivåer och efterfrågan. Dessutom för externa variabler såsom råvarupriser, valutakurser och räntenivåer, för praktisk användning inom risk management, strategiskt inköp, budgetering och hedging i industri och banksektorn.
www.faforecasting.se

Unibap
Unibap har utvecklat en kamera med inbyggt stöd för artificiell intelligens och avancerad bildbehandling. Tekniken skapar ett säkerhetskritiskt maskinseende och underlättar samarbete mellan människor och robotar. Det är exempelvis möjligt att ge en robot instruktioner genom att tala till den, vilket kan ersätta avancerad robotprogrammering.
www.unibap.com

Företagen får, eller har fått stöd, i sin affärsutveckling genom företagsinkubatorn Uppsala Innovation Centres affärsutvecklingsprogram.

Övriga vinnare av Bona Postulata 2017 är: Air Holdings, Encia, Feskarn i Uppsala, Jobmore i Mälardalen, Swedish Tonic och Turbo Dome Sport Zone.

Bakom priset står: Advokatfirman Lindahl, Bolander & Co, BRANN, Eklundshof, Företagarna Uppsala, Handelskammaren i Uppsala län, Kinnarps, Matador kommunikation, Mediehuset UNT, MIAB Förvaltning, Nordea, PwC, Relation, Salgado, SLU Holding, Uppsala kommun och Wasabi Web.

Läs mer om Bona Postulata på www.bonapostulata.se

För mer information:
Stina Thor, marknads- och kommunikationsansvarig
Uppsala Innovation Centre
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets främsta företagsinkubatorer och har rankats av UBI Global som världens 10:e bästa, och Europas 5:e bästa, företagsinkubator med universitetskoppling. UIC stödjer entreprenörer, forskare, innovatörer och företagare i arbetet med att kommersialisera sina idéer och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och verktyg till innovativa projekt och tillväxtföretag som vill utvecklas, skala upp och nå en internationell marknad. Syftet är att påskynda tiden till marknad samt minska riskerna i tidiga och avgörande skeden. UIC tar inga ägarandelar och vänder sig till projekt och bolag inom alla branscher, exempelvis life science, ICT och teknik. Målsättningen är att bidra till att fler livskraftiga tillväxtföretag med hög överlevnadsgrad utvecklas. UIC-modellen innefattar bland annat fem programsteg och 70 handplockade affärscoacher från näringslivet som vägleder bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. uic.se