6 februari 2017

Airwatergreen inleder samarbete med sydamerikansk partner

Airwatergreen_stor

Airwatergreen inleder samarbete med chilenska TS Sustainable Technologies som ett led i arbetet med att introducera och etablera sig på den sydamerikanska marknaden för energieffektivisering och klimatbehandling i byggnader.

Airwatergreen tar nu steget in på den sydamerikanska marknaden genom att inleda samarbete med svensk-chilenska TS Sustainable Technologies, TSST. TSST är specialiserat på att introducera nordisk teknik i Sydamerika, med ett särskilt fokus på länderna Chile, Colombia och Peru.

Framförallt Chile är välkänt för sin tunga industri med fokus på gruv-, skogs- och jordbruksprodukter. Samtidigt står landet inför en stor upprustning vad gäller energieffektivisering. Den tekniken skulle kunna komma från Sverige.

– Chile och Sydamerika har ett klimat som till stor del påminner om det vi har i Sverige. De har därför samma typ av utmaningar vad gäller energieffektiviseringen och omhändertagande av byggnader som vi har. Med detta samarbete får vi nu ett bra brohuvud och en lokal närvaro på denna marknad, säger Jonas Wamstad, vd på Airwatergreen.

– Vi ser ett stort behov av Airwatergreens produkter i Sydamerika. Detta samarbete innebär att vi ytterligare kan stärka vår position på den sydamerikanska marknaden som en på sikt ledande importör av ny effektiv miljöteknik från de nordiska länderna, säger Paul Sepulveda, CTO på TSST med ansvar för Sydamerika.

Airwatergreen har utvecklat den nya fukthanteringstekniken Varmkondensering som väntas bli en ny standard för energieffektiv avfuktning i svala eller låga temperaturer. Tekniken kondenserar fukt till vatten vilket förenklar installation och hantering. Den är okänslig för temperaturfall vilket gör att den kan arbeta i hela temperaturspannet. Tekniken har patenterats i bland annat USA, Kina och Ryssland och har rönt stor uppmärksamhet.

Airwatergreen har fått avancerat affärsutvecklingsstöd genom företagsinkubatorn Uppsala Innovation Centre och ingår i dag i UIC Alumni.

Kontaktuppgifter
Jonas Wamstad, vd
Airwatergreen
Tel: 0708-671138
E-post: jonas.wamstad@airwatergreen.com

Stina Thor, marknads- och kommunikationsansvarig
Uppsala Innovation Centre
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Om Airwatergreen
Airwatergreen är ett svenskt innovationsbolag inom energieffektivisering av byggnader med fokus på luftbehandling. Bolaget utvecklar teknologi och produkter som hjälper olika typer av fastighetsförvaltare och ledningsnätägare att hålla ett torrt och effektivt klimat i sina anläggningar. Airwatergreen utnämndes 2016 till ett av Sveriges 33 hetaste teknikbolag av NyTeknik och Affärsvärlden. Läs mer på https://airwatergreen.com.

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets främsta företagsinkubatorer och har rankats av UBI Global som världens 10:e bästa, och Europas 5:e bästa, företagsinkubator med universitetskoppling. UIC stödjer entreprenörer, forskare, innovatörer och företagare i arbetet med att kommersialisera sina idéer och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och verktyg till innovativa projekt och tillväxtföretag som vill utvecklas, skala upp och nå en internationell marknad. Syftet är att påskynda tiden till marknad samt minska riskerna i tidiga och avgörande skeden. UIC tar inga ägarandelar och vänder sig till projekt och bolag inom alla branscher, exempelvis life science, ICT och teknik. Målsättningen är att bidra till att fler livskraftiga tillväxtföretag med hög överlevnadsgrad utvecklas. UIC-modellen innefattar bland annat fem programsteg och 70 handplockade affärscoacher från näringslivet som vägleder bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. uic.se