7 februari 2017

Silicon Valley nästa för UICs Katarina Chowra

Foto: Göran Ekeberg

Foto: Göran Ekeberg

Katarina Chowra, som arbetat i UICs affärsutvecklingsprogram UIC Business Startup, har utsetts av Vinnova att under tio månader hjälpa svenska startups att ta sig in på den amerikanska marknaden. Hon är en av tio seniora stipendiater som är utsedda att stärka länken mellan Sverige och Silicon Valley.

I början av februari går flyttlasset till startup-nästet i USA. Katarina Chowra kommer under tio månader vägleda svenska startups på Vinnovas Nordic Innovation House i Silicon Valley och även knyta viktiga kontakter bland investerare, företag och andra aktörer på den amerikanska marknaden. Det nya kontaktnätet kommer kunna vara till stor nytta för bolag inom UIC.

– Det kommer att bli väldigt spännande och intressant att på nära håll lära känna startupvärlden i Silicon Valley och inspireras av deras arbetssätt. Det ska också bli roligt att följa och hjälpa svenska företag, som vill få en bättre förståelse för vad som krävs och därmed rusta sig för att skala upp och bli konkurrenskraftiga på internationella marknader. Jag ser fram emot att kunna dela med mig av mina nya erfarenheter till bland annat bolagen inom UIC, säger Katarina Chowra.

– Jag är oerhört glad att UIC är villiga att släppa en sådan kompetent och erfaren resurs som Katarina Chowra. Jag ser fram emot ett roligt och givande samarbete med henne såväl under som efter hennes Fellowship, säger Anne Lidgard, chef för Vinnova Silicon Valley.

Stipendierna ges inom ramen för Vinnovas Fellowship-program och tilldelas personer med god förståelse för startups. Syftet med programmet är att skapa starkare länkar mellan Sverige och Silicon Valley samt stärka delar av Sveriges innovationssystem. Två seniora stipendier på tio månader samt två studentstipendier på sex månader utses årligen.

Katarina Chowra har sedan 2012 arbetat som affärsutvecklare inom UICs affärsutvecklingsprogram UIC Business Startup, och har även tidigare ingått i UICs stora nätverk av affärscoacher från näringslivet som vägleder UIC-bolag i deras utveckling.

Programmet finansieras av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.

Se Vinnovas pressmeddelande här.

För mer information:
Stina Thor, Marketing & Communications Manager
Uppsala Innovation Centre
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Om UIC
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets främsta företagsinkubatorer och har rankats av UBI Global som världens 10:e bästa, och Europas 5:e bästa, företagsinkubator med universitetskoppling. UIC stödjer entreprenörer, forskare, innovatörer och företagare i arbetet med att kommersialisera sina idéer och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och verktyg till innovativa projekt och tillväxtföretag som vill utvecklas, skala upp och nå en internationell marknad. Syftet är att påskynda tiden till marknad samt minska riskerna i tidiga och avgörande skeden. UIC tar inga ägarandelar och vänder sig till projekt och bolag inom alla branscher, exempelvis life science, ICT och teknik. Målsättningen är att bidra till att fler livskraftiga tillväxtföretag med hög överlevnadsgrad utvecklas. UIC-modellen innefattar bland annat fem programsteg och 70 handplockade affärscoacher från näringslivet som vägleder bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. uic.se