20 februari 2017

Karin Modéen är ny CFO på UIC


Karin Modéen är ny CFO på företagsinkubatorn Uppsala Innovation Centre. Närmast kommer Karin från en position som CFO på Destination Uppsala, som är ett marknadsbolag med Uppsala kommun som ägare.   

UICs nya CFO Karin Modéen har tidigare haft motsvarande position på Destination Uppsala och dessförinnan på flygbolaget Nextjet. I dessa roller har Karin haft fullt ansvar för bolagens ekonomifunktion och även övriga administrativa funktioner.

Under åren på Destination Uppsala har Karin även ansvarat för projektet Världsklass Uppsala, ett samverkansprojekt mellan kommun, universitet och näringsliv. Tidigare har Karin också arbetat inom flygbranschen, bland annat som pilot, och har också drivit golfbutik i egen regi.

Karin Modéen tillträdde tjänsten den 1 februari och ersätter Kerstin Bjurhall som går i pension.

För mer information:
Stina Thor, Marketing & Communications Manager
Uppsala Innovation Centre
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Om UIC
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets främsta företagsinkubatorer och har rankats av UBI Global som världens 10:e bästa, och Europas 5:e bästa, företagsinkubator med universitetskoppling. UIC stödjer entreprenörer, forskare, innovatörer och företagare i arbetet med att kommersialisera sina idéer och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och verktyg till innovativa projekt och tillväxtföretag som vill utvecklas, skala upp och nå en internationell marknad. Syftet är att påskynda tiden till marknad samt minska riskerna i tidiga och avgörande skeden. UIC tar inga ägarandelar och vänder sig till projekt och bolag inom alla branscher, exempelvis life science, ICT och teknik. Målsättningen är att bidra till att fler livskraftiga tillväxtföretag med hög överlevnadsgrad utvecklas. UIC-modellen innefattar bland annat fem programsteg och 70 handplockade affärscoacher från näringslivet som vägleder bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. uic.se