28 februari 2017

F&A Forecasting tar in 1,3 mkr

UIC-bolaget F&A Forecasting stärker nu kassan med 1,3 miljoner kronor. Investeringen kommer att användas för att finansiera de löpande kostnaderna under året.

Steiab Invest står bakom investeringen som kommer att användas för att finansiera UIC-bolagets löpande kostnader för produktutveckling och försäljning under året. F&A Forecasting räknar med att försäljningsintäkterna första året blir låga, då de vill hålla nere antalet kunder för att kunna behålla en hög kundnöjdhet.

– Vi räknar med att ta in ungefär fem kunder och omsätta 500 000 kronor under 2017. I höst siktar vi på att ta in en investering på ytterligare cirka 1 miljon kronor och räknar med att nå breakeven 2018, säger David Fagersand, medgrundare av F&A Forecasting.

F&A Forecasting utvecklar mjukvaran Indicio för analys och prognostisering av interna variabler som försäljning, lagernivåer och efterfrågan. Dessutom för externa variabler såsom råvarupriser, valutakurser och räntenivåer, för praktisk användning inom risk management, strategiskt inköp, budgetering samt hedging i industri- och banksektorn.

F&A Forecasting deltar i UIC Business Accelerator och har tidigare fått stöd i sin affärsutveckling genom UICs program UIC Business Startup, UIC Business Lab och UIC Business Prep.