7 mars 2017

Fyra UIC-bolag får Vinnovafinansiering 2017

VINNOVA

Totalt 117 startup-bolag med innovativa affärsidéer får dela på 35 miljoner kronor inom Vinnovas satsning Innovativa startups. UIC-bolagen Ilya Pharma, Featherway Robotics, Cadess Medical och tidigare UIC-bolaget Genagon Therapeutics finns med bland de utvalda bolagen som får 300 000 kronor vardera.

Vinnova har valt ut unga företag med innovativa och internationellt konkurrenskraftiga affärsidéer, däribland UIC-bolagen Ilya Pharma, Featherway Robotics, Cadess Medical och tidigare UIC-bolaget Genagon Therapeutics. Satsningen Innovativa startups syftar till att finansiera utvecklingen av nyskapande varor eller tjänster, som kan bidra till ekonomisk tillväxt och nya jobb.

Alla bolag får ett bidrag på 300 000 kronor. Ungefär hälften av affärsidéerna handlar om tjänsteinnovation, varav många inkluderar digitala tjänster. Projekten som får finansiering har valts ut med hjälp av externa experter bland drygt 650 ansökningar.

Ilya Pharma, Uppsala, utvecklar mjölksyrebakterier som används för att leverera biologiska läkemedel till kroniska sår.

Featherway Robotics, Uppsala, utvecklar en kollaborativ lättviktsrobot byggd av kolfiber som är tänkt att användas främst inom industriell tillverkning. Featherway Robotics ingår också i rymdinkubatorn ESA BIC Sweden som UIC är med och driver.

Cadess Medical, Uppsala, utvecklar ett datasystem som hjälper behandlare att identifiera graden av cancer hos prostatapatienter.

Genagon Therapeutics, Bromma, utvecklar test och undersökning av nyupptäckt antikropp som kan behandla autoimmuna sjukdomar.

Se hela listan

För mer information:
Stina Thor, marknads- och kommunikationsansvarig
Uppsala Innovation Centre
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets främsta företagsinkubatorer och har rankats av UBI Global som världens 10:e bästa, och Europas 5:e bästa, företagsinkubator med universitetskoppling. UIC stödjer entreprenörer, forskare, innovatörer och företagare i arbetet med att kommersialisera sina idéer och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och verktyg till innovativa projekt och tillväxtföretag som vill utvecklas, skala upp och nå en internationell marknad. Syftet är att påskynda tiden till marknad samt minska riskerna i tidiga och avgörande skeden. UIC tar inga ägarandelar och vänder sig till projekt och bolag inom alla branscher, exempelvis life science, ICT och teknik. Målsättningen är att bidra till att fler livskraftiga tillväxtföretag med hög överlevnadsgrad utvecklas. UIC-modellen innefattar bland annat fem programsteg och 70 handplockade affärscoacher från näringslivet som vägleder bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. uic.se