9 mars 2017

ChromoGenics till Nasdaq First North och tillförs minst 117,3 Mkr

ChromoGenics fick nyligen en större order att leverera dynamiska glas till Fabeges Grand Central Projekt i Sundbyberg.

UICs alumnbolag ChromoGenics tar nu steget mot Nasdaq First North. I samband med listningen stärker företaget kassan med minst 117,3 Mkr genom en nyemission.

ChromoGenics är en ledande leverantör av dynamiskt glas för fönster, fasader och tak till kommersiella fastigheter. Deras produkt ConverLight gör fastigheter mer attraktiva genom högteknologiskt solskydd som ger ökad inomhuskomfort och energieffektivitet samt lägre underhållskostnader.

Nu väntar en listning på Nasdaq First North den 23 mars. ChromoGenics tillförs minst 117,3 Mkr, och mer än 2000 nya aktieägare, i samband med den nyligen avslutade nyemissionen som genomförts inför bolagets planerade listning.

– Efter omfattande investeringar i innovation och utveckling är vår produkt nu i början av en spännande kommersialiseringsfas. Produkten är hållbar och kostnadseffektiv, vilket gör den till ett mycket konkurrenskraftigt substitut till markiser och andra externa solskydd. Vi har under de senaste åren utvecklat verksamheten, etablerat storskalig produktion och vår huvudfokus är nu kunder, kvalitet och leveransprecision. Listningen innebär att vi kan fortsätta utveckla vår produkt, expandera vår verksamhet och stärka vårt erbjudande till kunder och övriga intressenter, säger Thomas Almesjö, vd för ChromoGenics i ett pressmeddelande.

Chromogenics har fått avancerat affärsutvecklingsstöd genom företagsinkubatorn Uppsala Innovation Centre och ingår idag i UIC Alumni.

ChromoGenics pressmeddelanden:

170303: ChromoGenics nyemission övertecknad – tillförs minst 117,3 MSEK och över 2000 nya aktieägare
170208: ChromoGenics ansöker om notering på Nasdaq First North och offentliggör prospekt

För mer information:
Thomas Almesjö, vd, ChromoGenics
Tel: +46 18 430 04 50
E-post: thomas.almesjo@chromogenics.com

Stina Thor, marknads- och kommunikationsansvarig
Uppsala Innovation Centre
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets främsta företagsinkubatorer och har rankats av UBI Global som världens 10:e bästa, och Europas 5:e bästa, företagsinkubator med universitetskoppling. UIC stödjer entreprenörer, forskare, innovatörer och företagare i arbetet med att kommersialisera sina idéer och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och verktyg till innovativa projekt och tillväxtföretag som vill utvecklas, skala upp och nå en internationell marknad. Syftet är att påskynda tiden till marknad samt minska riskerna i tidiga och avgörande skeden. UIC tar inga ägarandelar och vänder sig till projekt och bolag inom alla branscher, exempelvis life science, ICT och teknik. Målsättningen är att bidra till att fler livskraftiga tillväxtföretag med hög överlevnadsgrad utvecklas. UIC-modellen innefattar bland annat fem programsteg och 70 handplockade affärscoacher från näringslivet som vägleder bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. uic.se