16 mars 2017

New Century Information antagen till Sveriges rymdinkubator

Anders Yttergård på New Century Information, NCI.

Två nya startupbolag har antagits till rymdinkubatorn ESA BIC Sweden som företagsinkubatorn Uppsala Innovation Centre (UIC) är med och driver. Bolagen är New Century Information (NCI) från Gävle och Tlight med säte i Luleå. NCI knyts därmed till UIC för stöd i sin affärsutveckling.

ESA BIC Sweden har nu antagit en nionde och tionde startup till den nationella rymdinkubatorn. Tlight och NCI använder teknologi från rymdindustrin i sina produkter.

New Century Information har utvecklat en plattform som kan följa ett rörligt objekts exakta position och dess egenskaper såsom riktning, hastighet, rotation, acceleration med mera i realtid. Plattformen kan användas för en rad olika tillämpningar inom exempelvis skidåkning, alpint, hästsport, rally, segling eller annan sport.

– Vi kommer nu kunna ta snabbare kliv framåt, så vi ser fram emot all hjälp vi kan få, säger Anders Yttergård på New Century Information.

Tlight har tagit fram en teknik och utrustning för att identifiera mineraler och ädelstenar. Detta kan få stor betydelse för att effektivisera prospektering och ger en direkt återkoppling om vad det är för mineraler som man hittat. Tlight knyts till företagsinkubatorn Arctic Business Incubator i Luleå.

– Det känns otroligt spännande att få vara en del av det nya rymdklustret i Sverige, säger Torbjörn Lindvall grundare av Tlight.

De startups som antas till rymdinkubatorn får kontanta utvecklingsresurser på närmare en halv miljon kronor vardera och möjlighet att använda patent som utvecklats via europeiska rymdorganisationen ESA. Startup-bolagen kommer att under max två års tid få rådgivning, finansiering och tillgång till de industripartner som ingår i ESA BIC Sweden.

Fakta om företagen:
New Century Information
New Century Information AB (NCI) har utvecklat en innovativ och mycket noggrann plattform inom området “High Precision Outdoor Tracking”. Plattformen är mobil och kan användas för en mängd olika specialiserade eller skräddarsydda applikationer inom alla utomhusmiljöer, inom sport eller industri där det krävs detaljerade och avancerade positioneringsdata i realtid. Fokus ligger på realtidspositionering av rörliga objekt i direktsänd tv-produktion, grafisk integration och analys av insamlade data. www.nci-ab.com

Tlight
Tlight har utvecklat en ny teknik och utrustning för att identifiera mineraler, som i första hand riktas till gruv- och prospekteringsbranschen. Utrustningen som använder rymdteknologi kommer att skapa värde och möjliggöra exakt positionering. Tekniken kan även användas för att lokalisera och mäta in geostrukturellt farliga områden i gruvor och stenbrott och därigenom förbättra säkerheten för både personal och maskinell utrustning.

För mer information, kontakta:
Anders Yttergård
New Century Information
E-post: anders.yttergard@nci-ab.com
Mobil: 070-589 69 97

Torbjörn Lindwall
Tlight
E-post: torbjorn.lindwall@tlight.se
Mobil: 070-570 51 08

Stina Thor, marknads- och kommunikationsansvarig
Uppsala Innovation Centre
Mobil: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Om ESA BIC Sweden
Rymdinkubatorn ESA BIC Sweden kommer fram till 2020 att stödja 40 rymd-startups. Startup bolag i ESA BIC Sweden erhåller stöd och rådgivning vid någon av de tre inkubatorerna; Arctic Business IncubatorUppsala Innovation Centre och Innovatum i upp till två år. De får bland annat tillgång till ett nätverk av industripartners och ESA samt finansiering med 50 000 EUR för att utveckla sin innovation. Syftet med rymdinkubatorn är att öka användandet av rymdteknik i nystartade bolag. Det finns för närvarande 16 ESA Business Incubation Centres (ESA BIC) i över 12 europeiska länder. ESA BIC Sweden genomförs med stöd av European Space Agency (ESA), Vinnova och Rymdstyrelsen. www.esa-bic.se

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets främsta företagsinkubatorer och har rankats av UBI Global som världens 10:e bästa, och Europas 5:e bästa, företagsinkubator med universitetskoppling. UIC stödjer entreprenörer, forskare, innovatörer och företagare i arbetet med att kommersialisera sina idéer och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och verktyg till innovativa projekt och tillväxtföretag som vill utvecklas, skala upp och nå en internationell marknad. Syftet är att påskynda tiden till marknad samt minska riskerna i tidiga och avgörande skeden. UIC tar inga ägarandelar och vänder sig till projekt och bolag inom alla branscher, exempelvis life science, ICT och teknik. Målsättningen är att bidra till att fler livskraftiga tillväxtföretag med hög överlevnadsgrad utvecklas. UIC-modellen innefattar bland annat fem programsteg och 70 handplockade affärscoacher från näringslivet som vägleder bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. uic.se