5 april 2017

Devex Mekatronik blir ny UIC-partner

Joakim Östblom på Devex Mekatronik i Uppsala

Devex Mekatronik är en teknisk ingenjörsbyrå med lång erfarenhet inom produkt- och maskinutveckling. Nu blir Devex Mekatronik med det lokala kontoret i Uppsala ny UIC-partner och en strategisk hjälp till framtidens innovativa projekt och tillväxtföretag.

– Vi är stolta och hedrade över att ha blivit utvalda till UIC-partner. Vi tror att många UIC-bolag har behov av en komplett och flexibel utvecklingsavdelning som snabbt kan utveckla deras produkt för marknaden, säger Joakim Östblom platschef på Devex Mekatronik i Uppsala.

Devex Mekatronik utvecklar och levererar kompetens till kunder i en mängd olika utvecklingsintensiva industrier, från globala världsledande företag till mindre entreprenörer. Bolaget är beläget i fem av de största universitetsstäderna i Sverige med snart tjugo års erfarenhet av helhetsåtaganden från idé till färdig CE-märkt produkt, helt enligt kundens önskemål.

Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets främsta företagsinkubatorer och har rankats som världens 10:e bästa, och Europas 5:e bästa, företagsinkubator. Som partner till UIC är Devex ambition att kunna hjälpa UIC-bolagens produktidéer att nå marknaden genom rådgivning, tekniskt management och produktframtagning.

– Min främsta drivkraft är att göra våra kunder framgångsrika. Devex Uppsala har hjälpt företagen i regionen sedan 1998 med olika typer av utvecklingsarbeten. Jag är stolt över att Devex får vara en del av UIC och vi ska göra vad vi kan för att ge UIC-bolagen det stöd de behöver, säger Eric Boström vd och grundare av Devex Mekatronik.

– Vi är mycket glada över att Devex är ny UIC-partner. De kommer att kunna tillföra viktig kompetens som är ovärderlig för många bolag i tidigt skede. Vi har fört en dialog under flera år och är väl förtrogna med varandra, säger Per Bengtsson, vd på Uppsala Innovation Centre.

För mer information, kontakta gärna:
Joakim Östblom, platschef Uppsala
Tel: 073-519 52 17
E-post: joakim.ostblom@devex.se

Eric Boström, vd Devex Mekatronik
Tel: 070-321 68 80
E-post: eric.bostrom@devex.se

Stina Thor, marknads- och kommunikationsansvarig
Uppsala Innovation Centre
Tel: 070-214 3324
E-post: stina.thor@uic.se

Om Devex Mekatronik
Devex Mekatronik grundades 1998 och erbjuder kvalificerade ingenjörstjänster för intensiva teknikutvecklingsprojekt med kompetens- och produktleveranser inom hela utvecklingscykeln, från idé till färdig säljbar och CE märkt produkt. Bolaget har 100 medarbetare på fem kontor i Sverige med kunder inom områden som medicinsk teknik, flyg/försvar, livsmedel, miljöteknik samt industri och forskning.  www.devexmekatronik.se

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets främsta företagsinkubatorer och har rankats av UBI Global som världens 10:e bästa, och Europas 5:e bästa, företagsinkubator med universitetskoppling. UIC stödjer entreprenörer, forskare, innovatörer och företagare i arbetet med att kommersialisera sina idéer och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och verktyg till innovativa projekt och tillväxtföretag som vill utvecklas, skala upp och nå en internationell marknad. Syftet är att påskynda tiden till marknad samt minska riskerna i tidiga och avgörande skeden. UIC tar inga ägarandelar och vänder sig till projekt och bolag inom alla branscher, exempelvis life science, ICT och teknik. Målsättningen är att bidra till att fler livskraftiga tillväxtföretag med hög överlevnadsgrad utvecklas. UIC-modellen innefattar bland annat fem programsteg och 70 handplockade affärscoacher från näringslivet som vägleder bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. uic.se