13 april 2017

Två UIC-bolag får totalt 2,2 mkr från Vinnova

UIC-bolagen Unibap och APR Technologies stärker nu kassan genom finansiering från Vinnova. 

Genom utlysningen Innovationsprojekt i företag finansierar Vinnova totalt 41 innovativa forsknings- och utvecklingsprojekt i tidiga skeden med sammanlagt 58 miljoner kronor. Av dessa går 2 177 500 kronor till UIC-bolagen Unibap och APR Technologies. Båda bolagen får stöd i sin affärsutveckling av UIC genom rymdinkubatorn ESA BIC Sweden, som UIC driver tillsammans med Arctic Business Incubator i Luleå och Innovatum i Trollhättan.

Unibap, Uppsala län, får 2 000 000 kronor för intelligent kvalitetsavsyning för industrirobotik och processautomation.

APR Technologies, Uppsala län, får 177 500 kronor för effektiv och säkerhetshöjande vätskekylning för elfordonsindustri.

Se Vinnovas pressmeddelande här.

För mer information:
Stina Thor, marknads- och kommunikationsansvarig
Uppsala Innovation Centre
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets främsta företagsinkubatorer och har rankats av UBI Global som världens 10:e bästa, och Europas 5:e bästa, företagsinkubator med universitetskoppling. UIC stödjer entreprenörer, forskare, innovatörer och företagare i arbetet med att kommersialisera sina idéer och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och verktyg till innovativa projekt och tillväxtföretag som vill utvecklas, skala upp och nå en internationell marknad. Syftet är att påskynda tiden till marknad samt minska riskerna i tidiga och avgörande skeden. UIC tar inga ägarandelar och vänder sig till projekt och bolag inom alla branscher, exempelvis life science, ICT och teknik. Målsättningen är att bidra till att fler livskraftiga tillväxtföretag med hög överlevnadsgrad utvecklas. UIC-modellen innefattar bland annat fem programsteg och 70 handplockade affärscoacher från näringslivet som vägleder bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. uic.se